Duurzaam-vignet

Krimpenerwaard 2050: CO2-neutraal en schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen

Waarom overstappen op schone energie

We gebruiken elke dag energie. We verwarmen onze huizen en gebouwen, gebruiken elektriciteit en pakken de auto. Een groot deel van ons energieverbruik heeft negatieve gevolgen voor ons klimaat. Daarom gaan we voor alle energie die we dagelijks gebruiken over op schone energie. We streven naar minder CO2-uitstoot en schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen. Gemeente Krimpenerwaard wil CO2-neutraal zijn in 2050.

Klimaatverandering, CO2-uitstoot en ook de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen dragen bij aan de noodzaak voor veranderingen. We gaan richting 2050 langzaam maar zeker  stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas. We stappen over op schone, hernieuwbare energie, zoals  zonne-energie, windenergie, energie uit water, aardwarmte en waterstof. Deze overstap noemen we de energietransitie.

Wat komt er bij kijken

Wereldwijd zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van CO2 om de klimaatverandering tegen te gaan. Ook Nederland doet mee. De Nederlandse afspraken staan in het Nationaal Klimaatakkoord.

Om de energietransitie goed te laten verlopen, moet er het één en ander onderzocht en voorbereid worden.

Eerste stap

Als eerste stap besparen we energie, om de opgave zoveel mogelijk te verkleinen; want energie die we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken

Tweede stap

Als tweede stap onderzoeken we samen met betrokken partijen hoeveel schone energie we nodig hebben in de toekomst en hoe die energie opgewekt kan worden. Dit schrijven we op in een regionaal energieplan

Derde stap

En als derde stap onderzoeken we samen met betrokken partijen hoe en wanneer we onze huizen en gebouwen, wijk voor wijk, aardgasvrij kunnen maken. Dit komt te staan in een warmteplan