Energietoeslag 2023

Voor het jaar 2023 is er een energietoeslag voor huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Vanaf 12 oktober kregen de eerste huishoudens uit de gemeente Krimpenerwaard de energietoeslag 2023 op hun rekening. Vanaf 16 oktober kan de energietoeslag ook via het aanvraagformulier op de website worden aangevraagd. Deze toeslag van € 1300,00 is bedoeld voor het betalen van de energierekening.

Wie ontvangen de energietoeslag automatisch?

U ontvangt een brief van de gemeente als u de energietoeslag automatisch krijgt. We betalen de energietoeslag automatisch uit aan inwoners uit de gemeente Krimpenerwaard die:

 • op 1 oktober 2023 een bijstandsuitkering of een uitkering ontvingen volgens IOAW, IOAZ of AIO.
 • tussen 1 januari en 1 oktober 2023 een minimaregeling toegekend kregen.
 • tussen 1 januari en 1 oktober 2023 bijzondere bijstand toegekend kregen.
 • de energietoeslag in 2022 ontvingen en op dat moment AOW-gerechtigd waren.

Energietoeslag aanvragen

De energietoeslag 2023 kunt u aanvragen tot en met 30 juni 2024 via het onderstaande aanvraagformulier. U kunt ook telefonisch via 14 0182 een papieren aanvraagformulier opvragen bij de gemeente.

Belangrijkste voorwaarden:

 • U woont in de gemeente Krimpenerwaard
 • U heeft een energiecontract of betaalt servicekosten voor gas en elektriciteit
 • Uw (gezamenlijk) inkomen is maximaal 130% van het sociaal minimum
Attentie 

Let op: Bent u gehuwd/samenwonend? Dan moet uw partner de partnerverklaring invullen.

Energietoeslag aanvragen Partnerverklaring energietoeslag

Veelgestelde vragen

U kunt de energietoeslag aanvragen als uw inkomen lager is dan 130% van het sociaal minimum. In de tabel hieronder ziet u de inkomensgrenzen. De bedragen in de tabel zijn het maximale gezamenlijk netto-inkomen per maand, vakantiegeld meegerekend.

Leeftijd en situatie130%
21 jaar tot AOW-leeftijd - alleenstaand€ 1.668,98
21 jaar tot AOW-leeftijd - samenwonend/gehuwd€ 2.384,25
AOW-leeftijd en ouder - alleenstaand€ 1.853,49
AOW-leeftijd en ouder - samenwonend /gehuwd€ 2.512,02

Het gaat om het (gezamenlijk) netto-inkomen van u en uw eventuele partner van de maand vóór uw aanvraag. Per huishouden kunt u één keer energietoeslag krijgen. Bij wisselende inkomsten beoordelen we het inkomen van de afgelopen drie maanden. Hierbij wordt rekening gehouden met het inkomen dat overblijft na schuldregeling of beslag. Als inkomen tellen onder andere wel mee:

 • Loon
 • Uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of andere sociale uitkering
 • AOW en aanvullend pensioen
 • Inkomen uit eigen onderneming
 • Inkomen uit verhuur
 • Alimentatie

Uitwonende studenten met een aanvullende beurs ontvangen in 2023 een vergoeding voor energiekosten. Deze vergoeding regelt DUO. Studenten kunnen in tegenstelling tot vorig jaar geen energietoeslag aanvragen bij de gemeente. Kijk voor meer info op de website van DUO.

 • Kopie identiteitsbewijs (let op: geen rijbewijs)
 • Bewijs van uw inkomen

Nee. De energietoeslag heeft geen invloed op uw toeslagen, belastbaar inkomen, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, eigen bijdrage in de zorg of kwijtschelding van gemeentelijke en/of waterschapsbelasting.

We sturen u binnen enkele dagen een bevestigingsbrief. Het kan gebeuren dat u de € 1300,00 eerder krijgt dan de bevestigingsbrief.

U komt misschien in aanmerking voor de energietoeslag. Stuur bij uw aanvraag een bewijs mee van uw energiekosten. Een aanvraag indienen kan vanaf 16 oktober 2023.

Dan is het belangrijk dat u hulp zoekt voordat uw problemen groter worden. Er zijn verschillende partijen in de Krimpenerwaard die samen met u willen zoeken naar een oplossing. Of bel met de gemeente via telefoonnummer 14 0182.

Nee. De Rijksoverheid heeft geen plannen voor een energietoeslag 2024. Wel onderzoekt het rijk welke andere maatregelen ervoor zorgen dat mensen in 2024 kunnen rondkomen met hun inkomen.

Energieklusser helpt u energie te besparen

De gemeente helpt u graag bij het besparen van energie. Zo kunt u dit jaar ook een Energieklusser inschakelen, die bespaaradvies kan geven en (tot 5) kleine besparende maatregelen kan aanbrengen. Denk aan een tochtstrip, radiatorfolie of Led-lampen. Dit bespaart u geld en verhoogt uw wooncomfort. Heeft u al een brief of kaartje over de Energieklusser ontvangen? Dan kunt u met uw postcode een afspraak maken via energieklus.nl/krimpenerwaard. Als dit niet het geval is kunt u telefonisch een afspraak inplannen via 010 - 318 00 51. De actie loopt tot 30 november.

Afspraak maken