De energieprijzen zijn nog steeds enorm hoog. De energietoeslag voor 2022 kon u aanvragen tot en met 31 december 2022. In 2023 krijgen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag van 1300 euro. Helaas laat de nieuwe wet die hiervoor nodig is nog even op zich wachten en dat heeft gevolgen voor onze gemeente.

Uitvoering

We waren van plan om de Energietoeslag 2023 van 1300 euro  zo snel mogelijk uit te betalen aan de inwoners die in 2022 een uitkering of een minimaregeling ontvingen. Andere inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum zouden kort daarna de Energietoeslag 2023 weer kunnen aanvragen. Er is de afgelopen weken hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Wij stonden klaar om dit goed uit te voeren.

Niet eerder dan juni

De nieuwe wet gaat helaas pas in of na juni 2023 gelden. Gemeenten mogen niet eerder dan dat de nieuwe wet er is aan de slag met aanvragen en uitkeren van de Energietoeslag 2023. We mogen dus niet op de wet vooruitlopen en uitgaven later weer verrekenen. Via de website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Geldproblemen

Komt u door late uitbetaling van de energietoeslag in geldproblemen, neemt u dan contact op met de gemeente. Bel met de medewerkers Schulddienstverlening via telefoonnummer 14 0182. De afspraak is gratis en u zit nergens aan vast.