Dyslexiezorg

Algemeen

Dyslexiezorg is de diagnostiek (het bepalen welke ziekte iemand heeft) en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (dus: zonder bijkomende problemen).

Beschrijving

De zorg valt onder verantwoordelijkheid van een behandelaar in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): een (jeugd)psycholoog of orthopedagoog met kennis van dyslexie.  Deze zorg is mogelijk als begeleiding vanuit school niet voldoende is en als uit onderzoek blijkt dat aanvullende specialistische behandeling nodig is.

Procedure

Scholen zijn verantwoordelijk voor de signalering en begeleiding van kinderen met leerproblemen. Wanneer extra begeleiding bij leesproblemen niet voldoende helpt, kan het kind verwezen worden naar een orthopedagoog of psycholoog, die vaststelt of het kind ernstige dyslexie heeft. Bij ernstige dyslexie krijgt het kind hulp van een psycholoog, orthopedagoog en/of logopedist.  

Onder welke regeling valt dyslexiezorg?

Dyslexiezorg valt onder de Jeugdwet. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk.

Voor de vergoeding van dyslexiezorg gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van ernstige, enkelvoudige dyslexie (dus geen bijkomende stoornissen).
  • De dyslexie moet zijn vastgesteld volgens de voorwaarden van het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling.
  • Intensieve begeleiding van de eigen school bij het lezen en spellen heeft niet voldoende geholpen.

Met de invoering van het passend onderwijs(externe link) hebben scholen een grotere verantwoordelijkheid gekregen bij de begeleiding van leerlingen met leerstoornissen. Leerlingen zullen daardoor minder snel doorverwezen worden.