Wat is het?

Ziet u een dood dier in het water? Haal de dieren niet zelf weg. Zijn het enkele vissen, dan kunt u contact opnemen met de dierenambulance via 0900-0245. Zij zorgen dat de vis wordt opgeruimd. U kunt ook een melding doen(externe link) bij de gemeente. Deze melding komt ook bij de dierenambulance terecht. 

Als het gaat om grotere hoeveelheden dan kunt u contact opnemen met het waterschap. Zij onderzoeken de waterkwaliteit en bepalen of de vissen hierdoor doodgegaan zijn. Binnen onze gemeente zijn drie waterschappen actief. Het ligt aan de locatie met welk waterschap u contact opneemt.

Dode dieren langs de weg

Ziet u een dood dier langs de weg of op een andere plek?  Bel dan het Centrum voor Dierenhulpverlening (voorheen Dierenambulance Gouda en omstreken) via 0182 - 529 059

Dood huisdier

Uw dode huisdier mag niet in de afvalbak. Zelfs niet als het heel klein is. U kunt een aantal dingen doen met uw overleden huisdier:​

  • Laat het ophalen door de dierenambulance.
  • Laat het begraven of cremeren.
  • Geef het af bij een speciale verzamelplaats van de gemeente op het adres Veerweg 4, 2861 DS Bergambacht
  • Begraaf het in eigen tuin of op eigen terrein. Het graf moet dan minimaal 75 centimeter diep zijn. U mag het dode dier niet verpakken in plastic of andere stoffen die schadelijk zijn voor de bodem.

Dood hobbydier

Is uw pony, geit of schaap dood? Meld dit direct bij een erkend destructiebedrijf zoals Rendac(externe link) (telefoonnummer 0900-9221). Dit bedrijf haalt het kadaver op en verwerkt het. Alleen het kadaver van een paard mag ook verbrand worden in een speciaal huisdiercrematorium. Een hobbydier mag niet worden begraven op eigen terrein.

Gewonde of dode ree

Ziet u een gewonde of dode ree langs de weg of op een andere plek? Waarschuw dan de politie. De politie neemt contact op met de coördinator van de Wildbeheereenheid die verantwoordelijk is. Die haalt de gewonde of dode ree weg.