Wat is het?

Dode dieren in het water

Ziet u een dood dier in het water? Haal de dieren niet zelf weg.

Zijn het enkele vissen, dan kunt u dit melden bij de gemeente. De gemeente zorgt er voor dat de vis wordt opgeruimd.

Als het gaat om grotere hoeveelheden dan kunt u contact opnemen met het waterschap. Zij onderzoeken dan de waterkwaliteit en bepalen of dit de oorzaak is van de vissterfte. Binnen onze gemeente zijn 3 waterschappen actief, het hangt van de locatie af met welk waterschap u contact opneemt.

  1. Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, tel. 010-4537200 / www.schielandendekrimpenerwaard.nl 
  2. Hoogeheemraadschap Rijnland, tel. 071-3063535 / www.rijnland.net 
  3. Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, tel. 030-6345700 / www.hdsr.nl 

Dode dieren langs de weg

Ziet u een dood dier langs de weg of op een andere plek?  Bel dan het Centrum voor Dierenhulpverlening (voorheen Dierenambulance Gouda en omstreken) tel. 0182 - 529 059

Dood huisdier

Uw dode huisdier mag niet in de afvalbak. Zelfs niet als het heel klein is. U kunt een aantal dingen doen met uw overleden huisdier:

  • U kunt het laten ophalen door de dierenambulance.
  • U kunt het laten begraven of cremeren.
  • U kunt het afgeven bij een speciale verzamelplaats van de gemeente
    • Adres: Veerweg 2, 2861 DS Bergambacht
  • U kunt het begraven in eigen tuin of op eigen terrein. Het graf moet dan minimaal 75 centimeter diep zijn. U mag het dode dier niet verpakken in plastic of andere stoffen die schadelijk zijn voor de bodem.

Dood hobbydier

Is uw pony, geit of schaap dood? Meld dit direct bij een erkend destructiebedrijf. Dit bedrijf haalt het kadaver op en verwerkt het. Alleen het kadaver van een paard mag ook verbrand worden in een speciaal huisdiercrematorium. Een hobbydier mag niet worden begraven op eigen terrein.

Gewonde of dode ree

Ziet u een gewonde of dode ree langs de weg of op een andere plek? Waarschuw dan de politie. De politie neemt dan contact op met de valwildcoördinator van de verantwoordelijke Wildbeheereenheid. De valwildcoördinator haalt de gewonde of dode ree weg.