Demonstratie of betoging houden

Algemeen

Bij een demonstratie komt een groep mensen bij elkaar om op te komen voor een standpunt. Iedereen mag een demonstratie organiseren. U meldt dit op tijd bij de gemeente.

Beschrijving

Een demonstratie is een groep mensen die bij elkaar komt om aandacht te vragen voor een gemeenschappelijk standpunt. Iedereen mag een demonstratie organiseren. De gemeente kan een demonstratie verbieden of bijvoorbeeld een andere plaats aanwijzen.

Procedure

Zo meldt u een demonstratie:

Wilt u een demonstratie of betoging houden? Doe dan Doe dan online een melding bij de gemeente. U leest in het formulier welke informatie u met de melding moet meesturen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het houden van een demonstratie zijn:

 • Het is vreedzaam.
 • Het is geen bedreiging voor:
  • de gezondheid
  • het verkeer
  • de openbare orde

De organisator en deelnemers moeten zich aan de volgende regels houden:

 • Het mag geen gevaar of onnodige last opleveren voor voetgangers, het verkeer en omwonenden.
 • Het openbaar vervoer mag niet worden gehinderd.
 • Brandweer, politie en ambulances moeten er altijd door kunnen.
 • Als er sprake is van een optocht, is het niet toegestaan om ergens te blijven staan of te gaan zitten. Dit mag alleen als u dit van tevoren heeft afgesproken of als de politie dit aangeeft.
 • Ingangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Mensen moet vrij in en uit kunnen lopen.
 • Er moeten herkenbare 'ordehandhavers' zijn, die het netjes laten verlopen. Het aantal ordehandhavers is minstens 10% van het aantal deelnemers.
 • Er mag niet gediscrimineerd worden of worden opgeroepen tot geweld.
 • Er mag geen schade worden veroorzaakt.
 • Er mogen geen voorwerpen verbrand worden.
 • Deelnemers mogen geen alcohol bij zich dragen of gebruiken.
 • Losse stokken, stangen en buizen worden gezien als wapen en zijn verboden.
 • De plek van de betoging moet na afloop schoon achterblijven. Als er flyers worden uitgedeeld en deze vallen op de grond, dan moeten deze zelf worden opgeruimd.
 • Bevelen van de politie moeten in het belang van de openbare orde of veiligheid worden opgevolgd.

Let op: De melder is aansprakelijk voor schade die door de demonstratie of betoging aan eigendom van de gemeente of van anderen is gemaakt. Ook moet de melder ervoor zorgen dat derden (andere mensen of organisaties) de gemeente niet aansprakelijk stellen.

Termijn

Meld de demonstratie minstens 48 uur van tevoren aan de gemeente. Vrijdag na 12.00 uur, zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee in de termijn van 48 uur.

Kosten

Het melden van de demonstratie of betoging is gratis. Extra maatregelen, bijvoorbeeld het plaatsen van afzettingen, kunnen wel geld kosten.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

Contact

Voor informatie over de beschikbaarheid van een marktstandplaats kunt u contact opnemen met Team Openbare Orde en Veiligheid (OOV), via telefoonnummer 14 0182.