Het huidige gebouw van basisschool De Kromme Draai is sterk verouderd en voldoet niet aan de nieuwe duurzaamheidseisen. De gemeente werkt momenteel samen met het schoolbestuur aan plannen voor nieuwbouw of verbouw. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat basisschool De Kromme Draai, kinderopvang Ziezo en de bibliotheek Ammerstol graag samen in een nieuw gebouw willen.

Onderzoek

ICS adviseurs heeft onderzoek gedaan en een rapport opgesteld. Daaruit komen 3 mogelijke scenario’s naar voren: 

 1. Vernieuwbouw van het huidige gebouw. Het huidige gebouw wordt volledig gestript en vanaf de constructie weer opgebouwd tot nieuwbouwkwaliteit.
 2. Nieuwbouw op de huidige locatie. Huidige gebouw wordt gesloopt en op (ongeveer) dezelfde plek komt een nieuw gebouw.
 3. Nieuwbouw op een andere locatie. Een nieuw gebouw op het zuidelijke deel van het kunstgrasveld van de Ammerstolse Sportvereniging.

ICS Adviseurs adviseert om scenario 3 verder te onderzoeken. Nieuwbouw op een andere locatie heeft een aantal voordelen:

 • De school kan blijven doordraaien op de huidige locatie. Er zijn ook geen extra kosten voor tijdelijke huisvesting.
 • Er liggen kansen voor school, kinderopvang en sportvereniging om samen te werken in een mooie gezamenlijke voorziening. 
 • De huidige locatie van de school kan een andere bestemming krijgen, zoals woningbouw.

Nog geen besluit

Het college van de gemeente Krimpenerwaard heeft op 17 mei 2022 besloten dat er verder onderzoek nodig is om te kijken of de locatie bij de sportvelden daadwerkelijk geschikt is. Dit is dus nog geen besluit dat de school definitief hier naartoe verhuist. 

Vervolgonderzoek en participatie

Met het vervolgonderzoek kijken we onder andere of een nieuw gebouw goed op de kavel past, welke gevolgen er zijn voor het verkeer en de verkeersveiligheid en welke voorzieningen verder nog eventueel gewenst zijn in de nieuwbouw. Bij dat onderzoek betrekken we naast school (inclusief ouders), bibliotheek en kinderopvang ook de direct omwonenden, de inwoners van Ammerstol, Ammerstolse Sportvereniging en de IJsclub Vooruitgang.

Planning

 • Mei 2022 - september 2022: Initiatieffase Ontwikkelen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden, inpassing ruimteprogramma, rekening houdend met geurcontour, verkeersstromen en andere omgevingsfactoren en participatie.
 • Najaar 2022: Besluitvorming college scenario keuze.
 • Derde kwartaal 2022: Definitiefase: Verder uitwerken van het programma van eisen en opstellen kostenramingen (bouw- en investeringskosten).
 • Medio 2023: Start ontwerpfase: Ontwerp van het gebouw (school, kinderopvang en bibliotheek) en buitenterrein, waaronder indeling gebouw-speelveld, fietsenrekken, parkeerplaatsen, kiss and ridestrook, of verkeers- en parkeerstromen.
 • Eind 2023: Besluitvorming raad: Krediet en bestemmingsplan.
 • Derde kwartaal 2024: Start realisatiefase.
 • Eind 2025: Oplevering.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!