In het Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs is besloten dat basisschool De Kromme Draai nieuwe huisvesting krijgt. De gemeente werkt al enige tijd met De Kromme Draai, kinderopvang Ziezo en de bibliotheek aan verschillende opties voor nieuwe huisvesting. Tijdens de informatiebijeenkomst in november 2022 en in de brief daarna hebben we deze opties uitgelegd: 

  • Optie 1: het verbouwen van de school en de gymzaal 
  • Optie 2: een nieuwe school op dezelfde plek 
  • Optie 3: een nieuwe brede voorziening (school, kinderopvang en bibliotheek) bij voetbalvereniging ASV 

Verdiepend onderzoek

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst zijn er gesprekken gevoerd met een afvaardiging van een aantal bewoners. Daarnaast hebben we extra verdiepend onderzoek gedaan naar de opties 1 en 3 om er zeker van te zijn dat we de juiste keuze maken voor heel Ammerstol. 

Keuze van het college  

Het college van burgemeester en wethouders wil op 4 juni 2024 optie 3 voorstellen aan de gemeenteraad. Een nieuw gebouw met gymzaal voor de school, kinderopvang en bibliotheek op een deel van het kunstgrasveld van ASV. Deze optie is duurder dan renovatie, maar het college vindt de hogere kosten opwegen tegen de voordelen van de nieuwbouw. Andere redenen zijn: 

  • Deze locatie biedt de meeste voordelen voor heel Ammerstol. De ruimte in Ammerstol is schaars, terwijl voor de toekomst van het dorp woningbouw en een sterk verenigingsleven essentieel zijn. Nieuwe huisvesting biedt kansen voor kleinschalige woningbouw op de plek van de huidige school.
  • Met nieuwbouw kunnen we een gebouw realiseren wat aan alle wensen en eisen op het gebied van ruimte, functionaliteit en duurzaamheid voldoet. 
  • De school, kinderopvang, voetbalvereniging en ijsclub willen graag samenwerken en elkaar versterken. Dit draagt bij aan een sterk verenigingsleven en verbetert zo de leefbaarheid van Ammerstol. 
  • Er is geen tijdelijke huisvesting nodig tijdens de nieuwbouw.  

Kansen voor kleinschalige woningbouw 

De plek van de huidige school biedt kansen voor kleinschalige woningbouw. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid van Ammerstol. Er zijn niet veel andere mogelijkheden voor woningbouw in het dorp. Er is voor een goed vergelijk ook gekeken naar mogelijkheden voor woningbouw bij ASV. Deze plek is minder geschikt, vanwege de ligging en omdat er een groter risico is op hinder door de veldverlichting en geluidsoverlast. Er zijn nog geen concrete plannen gemaakt voor woningbouw op de huidige locatie van de school. Wanneer er een onderzoek naar mogelijke woningbouw start, worden omwonenden hierbij betrokken.

Planning

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel gaat de projectleider samen met de betrokken partijen aan de slag met de verdere uitwerking van nieuwbouw op de nieuwe locatie. In die fase worden ook de omwonenden van voetbalvereniging ASV betrokken bij de verdere uitwerking. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit project? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!