Luchtfoto bestaande situatie Galgoord
Luchtfoto bestaande situatie Galgoord

Aan de oostkant van de historische kern van Haastrecht ligt het bedrijventerrein Galgoord waar de nieuwe wijk De Kleine Betuwe wordt gerealiseerd. Dit gebied wordt de komende jaren in fasen omgevormd van bedrijventerrein naar een gebied met woningen en een nieuwe supermarkt. Daarnaast blijft er in het gebied ruimte voor bedrijven van lokale ondernemers

Bereikbaarheid

Het gebied is bereikbaar via een nieuwe rotonde op de provinciale weg. De entree van Haastrecht wordt hierdoor veiliger en aantrekkelijker. Langs De Hollandsche IJssel komen woningen. Verschillende loop- en fietsroutes zorgen voor een goede verbinding tussen de nieuwe woonwijk en de historische kern.

Nieuwe inrichting

Naast de aanleg van De Kleine Betuwe richten we de openbare ruimte in het centrum van Haastrecht opnieuw in. U kunt hier op de pagina projecten in Haastrecht meer over lezen. Daarnaast moet de gemeenteraad nog een besluit nemen over een tweede ontsluitingsbrug over de Hollandsche IJssel; dit staat echter los van dit bestemmingsplan. De nieuwe woonwijk De Kleine Betuwe is een goede impuls voor de leefbaarheid van Haastrecht.

Ontwerpbestemmingsplan inzien

Vanaf 22 februari 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij horende stukken gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Het plan is daarnaast ook in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, dorpsplein 8 in Stolwijk. Het inzien kan van maandag tot en met vrijdag op afspraak. Een afspraak maakt u via telefoonnummer 14 0182.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Krimpenerwaard (postbus 51, 2820 AB Stolwijk). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het Team Advies Ruimtelijke Ontwikkeling via 14 0182 of info@krimpenerwaard.nl.

Stedenbouwkundig plan nieuwe situatie

Stedenbouwkundig plan, versie 17 november 2022 behorende bij Ontwerp-bestemmingsplan De Kleine Betuwe
Stedenbouwkundig plan (versie 17 november 2022) bij het ontwerpbestemmingsplan De Kleine Betuwe.

Wat is de planning?

Hieronder vindt u de algemene planning. Deze planning is nog onder voorbehoud.

  • September / oktober 2023: beoogde vaststelling bestemmingsplan
  • Najaar van 2023: eerste werkzaamheden starten voor bouwrijp maken
  • Najaar van 2024 / voorjaar 2025: start eerste bouwwerkzaamheden

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag! U bereikt projectleider Reg Bilardie telefonisch via 14 0182 of per mail via info@krimpenerwaard.nl.