De commissie bezwaarschriften adviseert het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad over uw bezwaarschrift. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen en bekijkt of de gemeente een goed besluit heeft genomen.

Samenstelling

De hoorzittingen worden (in principe) gehouden door een voorzitter en twee leden, bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De samenstelling van de commissie bezwaarschriften is als volgt:

Kamer Algemene Zaken

Voorzitters

 • De heer mr. B. Huizenaar
 • De heer mr. R. Brandwijk (plaatsvervangend voorzitter)
 • De heer mr. J.M. Smits (plaatsvervangend voorzitter)

Leden

 • Mevrouw mr. C.W. de Jong
 • Mevrouw mr. L. Brand
 • Mevrouw mr. C.J.A. Boere
 • Mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot
  (ook lid Kamer Sociale Zaken)
 • De heer mr. J.M. Smits
 • De heer mr. J.B. van Doorn
 • De heer mr. R. Brandwijk
 • De heer mr. J. van Vuren

Kamer Sociale Zaken

Voorzitters

 • De heer mr. R. Lagrand
 • De heer mr. J.W. de Lange (plaatsvervangend voorzitter)

Leden

 • Mevrouw dr. S.A. Hoogendoorn
 • Mevrouw mr. D.W. de Blaauw-Logcher
 • De heer mr. J.W. de Lange
 • De heer mr. D. Lier
 • Mevrouw mr. E.M. Jacquemijns
 • Mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot
  (ook lid Kamer Algemene Zaken)

Agenda 17 november 2022

De Commissie bezwaarschriften Krimpenerwaard zal op 17 november 2022 in het gemeentekantoor te Lekkerkerk, Burgemeester Van der Willigenstraat 58 in het openbaar behandelen:

 • 20:00 uur Behandeling bezwaarschrift tegen het besluit van 5 juni 2022 (gepubliceerd op 7 juli 2022) betreft het plaatsen van een laadpaal nabij Scheepmakershaven 9 in Schoonhoven.
 • 20:30 uur Gevoegde behandeling bezwaarschriften tegen het besluit van 22 juni 2022 waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een garage op locatie Zellingkade 23 in Gouderak.

De Commissie bestaat op deze avond uit de volgende leden:

 • De heer mr. B. Huizenaar, voorzitter
 • De heer mr. J. van Vuren, lid
 • Mevrouw mr. L. Brand, lid
 • Mevrouw mr. H.J.C.M. Kosman, secretaris

Agenda 1 december 2022

De Commissie bezwaarschriften Krimpenerwaard zal op 1 december 2022 in het gemeentekantoor te Lekkerkerk, Burgemeester Van der Willigenstraat 58 in het openbaar behandelen:

 • 20:00 uur Behandeling bezwaarschrift tegen het besluit van 19 juli 2022 waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een kas op locatie Schuwacht 290 in Lekkerkerk.
 • 20:30 uur Behandeling bezwaarschrift tegen het besluit van 15 augustus 2022 betreft het weigeren van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op een woning, locatie Varkensmarkt 15 in Schoonhoven.

De Commissie bestaat op deze avond uit de volgende leden:

 • De heer mr. R. Brandwijk, voorzitter
 • De heer mr. J.B. van Doorn, lid
 • Mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot, lid
 • Mevrouw mr. H.J.C.M. Kosman, secretaris

Hoofd- en nevenfuncties

Kamer algemene zaken

NaamWerkgever (betaalde hoofdfunctie)Nevenfunctie(s) en organisaties
B. HuizenaarBAR-organisatie (Manager Cluster Juridische Zaken & Inkoop)Voorzitter Ombud bij de Ombudscommissie Hoekse Waard (onbetaald)
C.W. de JongGemeente Rotterdam (Juridisch adviseur)Geen
L. BrandMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (Jurist)Geen
J. M. SmitsKoninklijke Metaalunie (Jurist)Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Zuidplas (betaald)
J.B. van DoornVijverberg Advocaten en Adviseurs (Advocaat)Geen
R. BrandwijkNiet van toepassing
 • Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Diemen (betaald)
 • Lid/zittingsvoorzitter bezwaarschriftencommissie bij Gemeente Uithoorn (betaald)
 • Lid/zittingsvoorzitter bezwaarschriftencommissie bij Gemeente Haarlemmermeer (betaald)
 • Voorzitter Raad van Toezicht bij Schoolbegeleidingsdienst "Centraal Nederland" (betaald)
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht bij LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs (betaald)
 • Voorzitter bezwarencommissie Waterschap Drents Overijsselse Delta (betaald)
 • Voorzitter bezwarencommissie bij Waterschap Zuiderzeeland (betaald)
W.M.A. der Weduwe-de GrootZelfstandig (Juridisch consultant)
 • Lid bezwaarschriften commissie algemene kamer bij gemeente Capelle aan den IJssel (betaald)
 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie sociaal domein bij gemeente Ede (betaald)
 • Zittingsvoorzitter bezwaarschriftencommissie Sociaal domein bij gemeente Leidschendam-Voorburg (betaald)
 • Voorzitter regionale klachtencommissie Jeugd bij gemeentes (9) West-Brabant (betaald)
 • Lid/secretaris onafhankelijke klachtencommissie bij IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel (betaald)
 • Plaatsvervangend lid bezwaarschriftencommissie Personele aangelegenheden bij Veiligheidsregio Kennemerland (betaald)
 • Bestuurslid/secretaris bij stichting Steunfonds (onbetaald)
 • Lid onafhankelijke klachtencommissie bij Jeugdbescherming Gelderland (betaald)
C.J.A. BoereGemeente Woerden en Oudewater (Juridisch adviseur)
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie maatschappelijke en algemene kamer bij gemeente Zuidplas (betaald)
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie algemene kamer en voorzitter sociale kamer bij gemeente Stichtse Vecht (betaald)
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie algemene kamer bij gemeente Utrechtse Heuvelrug (betaald)
J. van VurenAutoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (Senior adviseur strategie en uitvoeringsbeleid)
 • Lid van de bezwaarschriftencommissie bij gemeente Eindhoven (betaald)
 • Lid van de bezwarencommissie van de A2-gemeenten (betaald)
 • Voorzitter Ronde Tafel bij Schoutambt Culemborg (onbetaald)

Kamer Sociale Zaken

NaamWerkgever (betaalde hoofdfunctie)Nevenfunctie(s) en organisatie
R. Lagrand LL.M., MLC (voorzitter)Ministerie van Algemene Zaken:
 • Senior bedrijfsjurist
 • Plaatsvervangend Functionaris gegevensbescherming
 • Lid Sociale Kamer adviescommissie  bezwaarschriften bij gemeente  Leidschendam-Voorburg (betaald)
 • Rondleider Stadion Feijenoord bij Feyenoord Rotterdam N.V. (betaald)
S.A. Hoogendoorn

ROC van Amsterdam:

 • Voorzitter Directie; MBO College Zuid
 • Lid Raad van Advies bij Maascollege (betaald)
 • Lid bestuur CDA Krimpenerwaard bij Krimpenerwaard (onbetaald)
D.W. de Blaauw-Logchern.v.t.
 • Penningmeester en communicatie bij Longfonds Rijnmond (onbetaald)
 • Lid meedenkgroep Governance bij stichting Longfonds en patiëntenorganisatie (onbetaald)
 • Lid meedenkgroep Echte oplossingen (onbetaald)
 • Lid LED-groep (o.a. beoordelen subsidie aanvragen wetenschappelijk onderzoek) (onbetaald)
 • Lid wetenschappelijke commissie Breathe  (Internationaal onderzoek longherstel) (onbetaald)
 • Lid wetenschappelijke commissie onderzoek Immuniteit bij SFG (onbetaald)
 • Lid patiëntenraad  Franciscus en Vlietland Gasthuis  en Erasmus MC (onbetaald)
 • Lid beoordelingscommissie wetenschappelijk onderzoek Franciscus en Vlietland Gasthuis (onbetaald)
J.W. de Lange

Gemeente Rotterdam: 

 • Juridisch Adviseur
 • Lid sociale kamer adviescommissie bezwaarschriften bij gemeente Capelle aan den IJssel (betaald)
D. Lier

Gemeente Rotterdam (tot 1 september 2022)

 • Senior Juridisch adviseur

Per 1 september 2022: VIA De Leeuw

 • Juridisch adviseur
 • (aspirant-)manschap bij de vrijwillige brandweer, Veiligheidsregio Zeeland (betaald)
W.M.A der Weduwe-de Groot
 • Zelfstandig Juridisch consultant
 •  Lid bezwaarschriften commissie algemene kamer bij gemeente Capelle aan den IJssel (betaald)
 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie sociaal domein bij gemeente Ede (betaald)
 • Zittingsvoorzitter bezwaarschriftencommissie Sociaal domein bij gemeente  Leidschendam-Voorburg (betaald)
 • Voorzitter regionale klachtencommissie Jeugd bij gemeentes (9) West-Brabant (betaald)
 • Lid/secretaris onafhankelijke klachtencommissie bij IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel (betaald)
 • (plv) Lid bezwaarschriftencommissie Personele aangelegenheden bij Veiligheidsregio Kennemerland (betaald)
 • Bestuurslid/secretaris bij Stichting Steunfonds (onbetaald)
 • Lid onafhankelijke klachtencommissie bij Jeugdbescherming Nederland (betaald)
E. Jacquemijns

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

 • Zittingsvoorzitter Huurcommissie
 • Voorzitter Huurcommissie Bonaire
 • Voorzitter College van Toezicht bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (betaald)
 • Voorzitter bezwaaradviescommissie Participatiewet bij Stroomopwaarts (betaald)
 • Voorzitter klachtencommissie bij Veiligheidsregio Kennemerland (betaald)
 • Lid klachtencommissie bij Gemeente Leidschendam Voorburg (betaald)
 • Plaatsvervangend voorzitter geschiladviescommissie
 •  
 • Vrije Universiteit Amsterdam (betaald)