Agenda

De hoorzitting van donderdag 29 oktober is geannuleerd. Alle drie de zaken worden uitgesteld.

De hoorzittingen worden (in principe) gehouden door een voorzitter en twee leden, bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

De samenstelling van de commissie bezwaarschriften is als volgt:

Kamer Algemene Zaken

Voorzitters

 • De heer mr. B. Huizenaar
 • Mevrouw mr. E.M. van der Wal,

Leden

 • Mevrouw mr. C.W. de Jong
 • De heer drs. H. van Dijk
 • Mevrouw mr. L. Brand
 • De heer mr. J.M. Smits
 • De heer mr. J.B. van Doorn
 • De heer mr. R. Brandwijk

Kamer Sociale Zaken

Voorzitters

 • De heer mr. R. Lagrand
 • Mevrouw mr. N.D. Fritz – Pierik

Leden

 • Mevrouw mr. T.S.I. van den Broeck – Oosterhoff
 • Mevrouw dr. S.A. Hoogendoorn
 • Mevrouw mr. D.W. de Blaauw – Logcher
 • De heer mr. J.W. de Lange 

Jaarverslagen