De hoorzittingen worden (in principe) gehouden door een voorzitter en twee leden, bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

De samenstelling van de commissie bezwaarschriften is als volgt:

Kamer Algemene Zaken

Voorzitters

 • De heer mr. B. Huizenaar
 • Mevrouw mr. E.M. van der Wal,

Leden

 • Mevrouw mr. C.W. de Jong
 • De heer drs. H. van Dijk
 • Mevrouw mr. L. Brand
 • De heer mr. J.M. Smits
 • De heer mr. J.B. van Doorn
 • De heer mr. R. Brandwijk

Kamer Sociale Zaken

Voorzitters

 • De heer mr. R. Lagrand
 • Mevrouw mr. N.D. Fritz – Pierik

Leden

 • Mevrouw mr. T.S.I. van den Broeck – Oosterhoff
 • Mevrouw dr. S.A. Hoogendoorn
 • Mevrouw mr. D.W. de Blaauw – Logcher
 • De heer mr. J.W. de Lange