De hoorzittingen worden (in principe) gehouden door een voorzitter en twee leden, bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De samenstelling van de commissie bezwaarschriften is als volgt:

Kamer Algemene Zaken

Voorzitters

 • De heer mr. B. Huizenaar
 • Mevrouw mr. E.M. van der Wal,

Leden

 • Mevrouw mr. C.W. de Jong
 • De heer drs. H. van Dijk
 • Mevrouw mr. L. Brand
 • De heer mr. J.M. Smits
 • De heer mr. J.B. van Doorn
 • De heer mr. R. Brandwijk

Kamer Sociale Zaken

Voorzitters

 • De heer mr. R. Lagrand
 • De heer mr. J.W. de Lange

Leden

 • Mevrouw dr. S.A. Hoogendoorn
 • Mevrouw mr. D.W. de Blaauw-Logcher
 • De heer mr. J.W. de Lange
 • De heer mr. D. Lier
 • Mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot
 • Mevrouw mr. E.M. Jacquemijns

Agenda commissie bezwaarschriften 30 juni

De Commissie bezwaarschriften Krimpenerwaard behandelt op 30 juni 2022 in het gemeentekantoor in Lekkerkerk (Burgemeester Van der Willigenstraat 58) in het openbaar:

 • 20:00 uur: Behandeling bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 3 maart 2022 waarbij de aanvraag voor een omgevingsvergunning omtrent het verhogen van het dak van een bedrijfsgebouw aan de Kerkweg 46a in Berkenwoude is geweigerd.
 • 20:30 uur: Gevoegde behandeling bezwaarschriften gericht tegen het besluit van 30 maart 2022 waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van een logeerhuis op locatie Tussenlanen 46 in Bergambacht.

De Commissie bestaat op deze avond uit de volgende leden:

 • De heer mr. R. Brandwijk, voorzitter
 • De heer mr. J.B. van Doorn, lid
 • Mevrouw mr. L. Brand, lid
 • Mevrouw mr. H.J.C.M. Kosman, secretaris