Agenda 11 november 2021

De Commissie bezwaarschriften Krimpenerwaard behandelt op 11 november 2021 de volgende agendapunten:

 • 19.45 uur: Behandeling bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 18 mei 2021 betreft afwijzing verzoek om handhaving inzake Jan Steenlaan 16b in Stolwijk.
 • 20.15 uur: Behandeling bezwaarschriften, gericht tegen het besluit van 7 oktober 2020 betreft omgevingsvergunning oeverbeschoeiing en het besluit van 6 april 2021 betreft omgevingsvergunning tuinkas, locatie Westeinde 30 in Berkenwoude.
 • 21.15 uur: Behandeling bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 13 augustus 2021 waarbij een preventieve last onder dwangsom is opgelegd voor het organiseren van een ‘silent disco’ locatie Springerpark in Schoonhoven.

De Commissie bestaat op deze avond uit de volgende leden:

 • De heer mr. R. Brandwijk, voorzitter
 • De heer mr. J.M. Smits, lid
 • Mevrouw mr. C.W. de Jong, lid
 • Mevrouw mr. H.J.C.M. Kosman, secretaris

De hoorzittingen worden (in principe) gehouden door een voorzitter en twee leden, bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

De samenstelling van de commissie bezwaarschriften is als volgt:

Kamer Algemene Zaken

Voorzitters

 • De heer mr. B. Huizenaar
 • Mevrouw mr. E.M. van der Wal,

Leden

 • Mevrouw mr. C.W. de Jong
 • De heer drs. H. van Dijk
 • Mevrouw mr. L. Brand
 • De heer mr. J.M. Smits
 • De heer mr. J.B. van Doorn
 • De heer mr. R. Brandwijk

Kamer Sociale Zaken

Voorzitters

 • De heer mr. R. Lagrand
 • De heer mr. J.W. de Lange

Leden

 • Mevrouw dr. S.A. Hoogendoorn
 • Mevrouw mr. D.W. de Blaauw-Logcher
 • De heer mr. J.W. de Lange
 • De heer mr. D. Lier
 • Mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot
 • Mevrouw mr. E.M. Jacquemijns
   

Bekijk hier de hoofd- en nevenfuncties van de leden Commissie bezwaarschriften