De commissie bezwaarschriften adviseert het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad over uw bezwaarschrift. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen en bekijkt of de gemeente een goed besluit heeft genomen.

Samenstelling

De hoorzittingen worden (in principe) gehouden door een voorzitter en twee leden, bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De samenstelling van de commissie bezwaarschriften is als volgt:

Kamer Algemene Zaken

Voorzitters

 • Mevrouw mr. C.J.A. Boere
 • De heer mr. R. Brandwijk (plaatsvervangend voorzitter)
 • De heer mr. J.B. van Doorn (plaatsvervangend voorzitter)

Leden

 • Mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot
 • (ook lid Kamer Sociale Zaken)
 • De heer mr. R. Brandwijk
 • De heer mr. J.B. van Doorn
 • De heer mr. J. van Vuren
 • De heer mr. P.I.W.R. Maandag
 • De heer mr. J.C. Vervorst

Kamer Sociale Zaken

Voorzitters

 • De heer mr. R. Lagrand, LL.M., MLC
 • De heer mr. J.W. de Lange (plaatsvervangend voorzitter)

Leden

 • Mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot
  (ook lid Kamer Algemene Zaken)
 • De heer mr. J.W. de Lange
 • De heer mr. J.G.H. Hartwijk
 • Mevrouw mr. M. Gazoul
 • De heer mr. D. Lier
 • Mevrouw mr. L. Lammerts

Agenda - 16 mei 2024

De Commissie bezwaarschriften Krimpenerwaard zal op 16 mei 2024 in het gemeentekantoor te Lekkerkerk, Burgemeester Van der Willigenstraat 58 in het openbaar behandelen:

 • 20:00 uur Behandeling bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van drie woningen op locatie Wethouder van den Bergplein 5a, 5b en 5c in Bergambacht.
 • 20:45 uur Behandeling bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het isoleren en wijzigen van het dak en gevels en het bouwen van een aanbouw op locatie Olivier van Noortstraat 1 in Schoonhoven.

De Commissie bestaat op deze avond uit de volgende leden:

 • Mevrouw mr. C.J.A. Boere, voorzitter
 • De heer mr. J. van Vuren, lid
 • Mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot, lid
 • Mevrouw mr. H.J.C.M. Kosman, secretaris

Hoofd- en nevenfuncties

Kamer algemene zaken

NaamWerkgever (betaalde hoofdfunctie)Nevenfuncties en organisaties
Mr. C.J.A. Boere (voorzitter)Juridisch adviseur en klachten coördinator
overheid (zelfstandige zonder personeel)
 • Lid en plv. voorzitter bezwarencommissie maatschappelijke- en algemene kamer, Gemeente Zuidplas (bezoldigd)
 • Voorzitter sociale kamer bij gemeente Stichtse Vecht  (bezoldigd)
 • Voorzitter bezwarencommissie algemene kamer, Gemeente Utrechtse Heuvelrug (bezoldigd)
Mr. R. Brandwijk (lid,
plaatsvervangend voorzitter)
Geen
 • Lid bezwaarschriftencommissie algemene kamer, Gemeente Diemen (bezoldigd)
 • Lid/zittingsvoorzitter bezwaarschriftencommissie algemene kamer, Gemeente 
 • Uithoorn (bezoldigd)
 • Lid/zittingsvoorzitter bezwaarschriftencommissie algemene kamer ,Gemeente Haarlemmermeer (bezoldigd)
 • Voorzitter bezwarencommissie Waterschap Drents Overijsselse Delta (bezoldigd)
 • Voorzitter bezwarencommissie Waterschap Zuiderzeeland (bezoldigd) 
 • Voorzitter bezwarencommissie Waterschap Vechtstromen (bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht, Schoolbegeleidingsdienst “Centraal Nederland” (bezoldigd)
Mr. J.B. van Doorn (lid,
plaatsvervangend voorzitter)
Vijverberg Advocaten en Adviseurs (Advocaat)Geen
Mr. W.M.A. der Weduwe-de GrootZelfstandig (Juridisch consultant)
 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie sociaal domein en plv Voorzitter bezwaarschriftencommissie algemene kamer;  Gemeente Ede (bezoldigd)
 • Lid bezwaarschriftencommissie Wmo en Jeugd; Gemeentes Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (bezoldigd)
 • Voorzitter klachtencommissie en (plv) Lid bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden; Veiligheidsregio Kennemerland (bezoldigd)
 • Bestuurslid/secretaris; Stichting Steunfonds (onbezoldigd)
 • Bestuurslid/secretaris; Stichting Huygensmuseum (onbezoldigd)
 • Bestuurslid/secretaris; Vereniging Hofwijck (onbezoldigd)
Mr. J. van VurenAutoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
(Senior adviseur strategie en uitvoeringsbeleid)
 • Lid van de bezwaarschriftencommissie bij gemeente Eindhoven (bezoldigd)
 • Lid van de bezwarencommissie van de A2-gemeenten bij samenwerkingsconstructie A2-gemeenten (bezoldigd)
 • Voorzitter Ronde Tafel bij Schoutsambt Culemborg (onbezoldigd)
Mr. P.I.W.R. MaandagInspectie Leefomgeving en Transport
(Teamleider Juridische Zaken)
Geen
Mr. J.C. Vervorst
 • GR BAR-organisatie
  Bestuurssecretaris Barendrecht
 • Gemeente Barendrecht; Bestuurssecretaris 

Kamer Sociale Zaken

NaamWerkgever (betaalde hoofdfunctie)Nevenfunctie(s) en organisatie
Mr. R. Lagrand LL.M., MLC (voorzitter)

  Ministerie van Algemene Zaken

 • Bedrijfsjurist
 • Lid Algemene Kamer Bezwaarschriftencommissie, Gemeente Den Haag 
 • Voorzitter Sociale Kamer Bezwaarschriftencommissie, Gemeente Leidschendam-Voorburg (bezoldigd)
 • Voorzitter Sociale Kamer Bezwaarschriftencommissie, Gemeente Westland
 • Rondleider Stadion Feijenoord  (bezoldigd)
Mr. J.W. de Lange (lid,
plaatsvervangend voorzitter)

Gemeente Rotterdam:

 • Operationeel Coach bezwaar
 • Lid sociale kamer adviescommissie bezwaarschriften, Gemeente Capelle aan den IJssel (bezoldigd)
Mr. W.M.A. der Weduwe-de GrootZzp’er Der Weduwe juridische dienstverlening
 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie sociaal domein en plv Voorzitter bezwaarschriftencommissie algemene kamer;  Gemeente Ede (bezoldigd)
 • Lid bezwaarschriftencommissie Wmo en Jeugd; Gemeentes Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (bezoldigd)
 • Voorzitter klachtencommissie en (plv) Lid bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden; Veiligheidsregio Kennemerland (bezoldigd)
 • Bestuurslid/secretaris; Stichting Steunfonds (onbezoldigd)
 • Bestuurslid/secretaris; Stichting Huygensmuseum (onbezoldigd)
 • Bestuurslid/secretaris; Vereniging Hofwijck (onbezoldigd)
Mr. J.G.H. HartwijkAvres
(Senior Jurist)
 • (Plaatsvervangend) voorzitter commissie bezwaarschriften sociale kamer bij gemeente Gooise Meren (bezoldigd)
 • Voorzitter commissie bezwaarschriften sociale kamer bij gemeente Barendrecht (bezoldigd)
Mr. L. Lammerts

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) Rijksoverheid

 • Bezwaarbehandelaar en Praktijkbegeleider
Geen andere nevenfucties