De commissie bezwaarschriften adviseert het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad over uw bezwaarschrift. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen en bekijkt of de gemeente een goed besluit heeft genomen.

Samenstelling

De hoorzittingen worden (in principe) gehouden door een voorzitter en twee leden, bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De samenstelling van de commissie bezwaarschriften is als volgt:

Kamer Algemene Zaken

Voorzitters

 • Mevrouw mr. C.J.A. Boere
 • De heer mr. R. Brandwijk (plaatsvervangend voorzitter)
 • De heer mr. J.B. van Doorn (plaatsvervangend voorzitter)

Leden

 • Mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot
 • (ook lid Kamer Sociale Zaken)
 • De heer mr. R. Brandwijk
 • De heer mr. J.B. van Doorn
 • De heer mr. J.C. van Vuren
 • De heer mr. P.I.W.R. Maandag
 • De heer mr. J.C. Vervorst

Kamer Sociale Zaken

Voorzitters

 • De heer mr. R. Lagrand, L.L.M., MLC
 • De heer mr. J.W. de Lange (plaatsvervangend voorzitter)

Leden

 • Mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot
  (ook lid Kamer Algemene Zaken)
 • Mevrouw mr. E.M. Jacquemijns
 • Mevrouw mr M. Gazoul
 • De heer mr. D. Lier
 • De heer mr. J.W. de Lange
 • De heer mr. J.G.H. Hartwijk

Agenda 7 december 2023

De Commissie bezwaarschriften Krimpenerwaard zal op 7 december 2023 in het gemeentekantoor te Lekkerkerk, Burgemeester Van der Willigenstraat 58 in het openbaar behandelen:

 • 20:00 uur: Gevoegde behandeling van drie bezwaarschriften tegen een besluit op grond van de Woo en tegen een tweetal besluiten op een ingebrekestelling vanwege van het niet tijdig beslissen op een Woo-verzoek en een bezwaar.
 • 20:45 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit om voor de locatie Provincialeweg-Oost 52 in Haastrecht een last onder dwangsom op te leggen.

De Commissie bestaat op deze avond uit de volgende leden:

 • De heer mr. R. Brandwijk, voorzitter
 • De heer mr. J,. van Vuren, lid
 • De heer mr. P.I.W.R. Maandag, lid
 • Mevrouw mr. H.J.C.M. Kosman, secretaris

Hoofd- en nevenfuncties

Kamer algemene zaken

NaamWerkgever (betaalde hoofdfunctie)Nevenfuncties en organisaties
Mr. C.J.A. Boere (voorzitter)Juridisch adviseur en klachten coördinator
overheid (zelfstandige zonder personeel)
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie maatschappelijke en algemene kamer bij gemeente Zuidplas (bezoldigd)
 • Voorzitter sociale kamer bij gemeente Stichtse Vecht (bezoldigd)
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie algemene kamer bij gemeente Utrechtse Heuvelrug (bezoldigd)
Mr. R. Brandwijk (lid,
plaatsvervangend voorzitter)
Geen
 • Lid bezwaarschriftencommissie, Gemeente Diemen (bezoldigd)
 • Lid/zittingsvoorzitter bezwaarschriftencommissie, Gemeente Uithoorn (bezoldigd)
 • Lid/zittingsvoorzitter bezwaarschriftencommissie, Gemeente Haarlemmermeer (bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Schoolbegeleidingsdienst 'Centraal Nederland' (bezoldigd)
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht LOGOS, stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs (bezoldigd)
 • Voorzitter bezwarencommissie Waterschap Drents Overijsselse Delta (bezoldigd)
 • Voorzitter bezwarencommissie Waterschap Zuiderzeeland (bezoldigd)
Mr. J.B. van Doorn (lid,
plaatsvervangend voorzitter)
Vijverberg Advocaten en Adviseurs (Advocaat)Geen
Mr. W.M.A. der Weduwe-de GrootZelfstandig (Juridisch consultant)
 • Lid bezwaarschriften commissie algemene kamer bij Gemeente Capelle aan den IJssel (bezoldigd)
 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie sociaal domein bij Gemeente Ede (bezoldigd)
 • Zittingsvoorzitter bezwaarschriftencommissie Sociaal domein bij Gemeente Leidschendam-Voorburg (bezoldigd)
 • Voorzitter regionale klachtencommissie Jeugd bij Gemeentes (9) West-Brabant (bezoldigd)
 • Lid/secretaris onafhankelijke klachtencommissie bij IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel (bezoldigd)
 • (Plaatsvervangend ) lid bezwaarschriftencommissie Personele aangelegenheden bij Veiligheidsregio Kennemerland (bezoldigd)
 • Bestuurslid/secretaris bij Stichting steunfonds (onbezoldigd)
 • Lid onafhankelijke klachtencommissie bij Jeugdbescherming Gelderland (bezoldigd)
Mr. J. van Vuren

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
(Senior adviseur strategie en uitvoeringsbeleid)

 • Lid van de bezwaarschriftencommissie bij gemeente Eindhoven (bezoldigd)
 • Lid van de bezwarencommissie van de A2-gemeenten bij samenwerkingsconstructie A2-gemeenten (bezoldigd)
 • Voorzitter Ronde Tafel bij Schoutsambt Culemborg (onbezoldigd)
Mr. P.I.W.R. MaandagInspectie Leefomgeving en Transport
(Teamleider Juridische Zaken)
Geen
Mr. J.C. Vervorst
 • GR BAR-organisatie
  Bestuurssecretaris Barendrecht
 • Lid van de bezwaarschriften commissie bij gemeente Pijnacker-Nootdorp (bezoldigd)

Kamer Sociale Zaken

NaamWerkgever (betaalde hoofdfunctie)Nevenfunctie(s) en organisatie
Mr. R. Lagrand L.L.M., MLC (voorzitter)

Ministerie van Algemene Zaken

 • Senior bedrijfsjurist
 • Plaatsvervangend Functionaris gegevensbescherming
 • Lid Sociale Kamer adviescommissie bezwaarschriften bij Gemeente Leidschendam-Voorburg (bezoldigd)
 • Rondleider Stadion Feijenoord bij Feyenoord Rotterdam N.V. (bezoldigd)
Mr. J.W. de Lange (lid,
plaatsvervangend voorzitter)

Gemeente Rotterdam
(Juridisch Adviseur)

 • Lid sociale kamer adviescommissie bezwaarschriften, Gemeente Capelle aan den IJssel (bezoldigd)
Mr. D. LierVIA De Leeuw
(Juridisch adviseur)
 • (Aspirant)-manschap bij de vrijwillige brandweer,
  Veiligheidsregio Zeeland, Brandweer
  Zeeland (bezoldigd)
Mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot

Zelfstandig
(Juridisch consultant)

 • Lid bezwaarschriften commissie algemene kamer bij Gemeente Capelle aan den IJssel (bezoldigd)
 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie sociaal domein bij Gemeente Ede (bezoldigd)
 • Zittingsvoorzitter bezwaarschriftencommissie
 • Sociaal domein bij Gemeente Leidschendam-Voorburg (bezoldigd)
 • Voorzitter regionale klachtencommissie Jeugd bij Gemeentes (9) West-Brabant (bezoldigd)
 • Lid/secretaris onafhankelijke klachtencommissie bij IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel (bezoldigd)
 • (Plaatsvervangend ) lid bezwaarschriftencommissie
 • Personele aangelegenheden bij Veiligheidsregio Kennemerland (bezoldigd)
 • Bestuurslid/secretaris bij Stichting Steunfonds (onbezoldigd)
 • Lid onafhankelijke klachtencommissie bij Jeugdbescherming Gelderland (bezoldigd)
Mr. E. M. Jacquemijns

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

 • Zittingsvoorzitter Huurcommissie
 • Voorzitter Huurcommissie Bonaire
 • Voorzitter College van Toezicht, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (bezoldigd)
 • Voorzitter bezwaaradviescommissie Participatiewet, Stroomopwaarts (bezoldigd)
 • Voorzitter klachtencommissie, Veiligheidsregio Kennemerland (bezoldigd)
 • Lid klachtencommissie, Gemeente Leidschendam-Voorburg (bezoldigd)
 • Plv voorzitter geschiladviescommissie, Vrije Universiteit Amsterdam (bezoldigd)
Mr. M. GazoulSVB
(Beleidsadviseur)
 • Bestuurslid bij Art. 1 Midden Nederland (onkostenvergoeding)
 • Mediator bij Mediator SVB-UVW (onbezoldigd)

Mr. J.G.H. Hartwijk

Avres
(Senior Jurist)

 • (Plaatsvervangend) voorzitter commissie bezwaarschriften sociale kamer bij gemeente Gooise Meren (bezoldigd)
 • Voorzitter commissie bezwaarschriften sociale kamer bij gemeente Barendrecht (bezoldigd)