Wat is het?

Cliëntenorganisaties bieden lotgenotencontact, persoonlijke ondersteuning, informatie en advies. Bij veel van deze organisaties is het ook mogelijk om vrijwilligerswerk te doen. Verder kunnen zij u adviseren over verschillende patiëntenorganisaties. Inwoners van gemeente Krimpenerwaard kunnen voor cliëntenondersteuning terecht bij MEE en ZOG-Midden Holland.

MEE Plus

MEE Plus

MEE biedt gratis onafhankelijk advies, informatie en ondersteuning aan kwetsbare inwoners, hun familie, vrienden en andere betrokkenen. MEE heeft specifieke kennis op het gebied van mensen met een beperking. Wij streven ernaar dat cliënten zich verder kunnen ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Samen kijken we naar wat nodig is zodat de inwoner weer zelf verder kan. Lees meer op meeplus.nl(externe link).

Voor wie is MEE?

MEE is er voor alle kwetsbare inwoners die cliëntenondersteuning nodig hebben zoals:

 • Mensen met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking
 • Mensen met een chronische ziekte
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Mensen met autisme

Waarvoor kunt u terecht bij MEE?

MEE ondersteunt u met vragen op het gebied van:

 • Opvoeding en ontwikkeling
 • Leren en werken
 • Samenleven en wonen
 • Regelgeving en regelzaken

Voorbeelden van vragen waarmee u terechtkunt bij MEE

 • Mijn kind is anders dan andere kinderen, wat is er aan de hand?
 • Ik heb autisme, hoe vind ik werk dat bij mij past?
 • Ik ben chronisch ziek en voel me af en toe best alleen, hoe maak ik vrienden?
 • Door een ongeluk heb ik hersenletsel, daardoor kan ik niet alles meer. Hoe richt ik mijn leven in?
 • Welke woonvorm past het beste bij mijn zoon met een lichte verstandelijke beperking?
 • Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken
 • Ik word uitgenodigd voor gespreken bij bijvoorbeeld de gemeente of het UWV maar ik begrijp niet wat ze zeggen. Wie kan mij helpen?

Bereikbaarheid

Voor inwoners van gemeente Krimpenerwaard zijn vier consulenten van MEE beschikbaar. U kunt contact opnemen via het loket Samenleving en Zorg of binnenlopen op de locatie in Bergambacht: Alingersteeg 2, Bergambacht op woensdagmiddag of vrijdagochtend. Een huisbezoek is ook mogelijk.

Stichting Kernkracht

Het steun- en informatiepunt geeft onafhankelijk informatie, advies en ondersteuning bij het verduidelijken van uw vragen of problemen en het vinden van antwoorden en oplossingen. Wij gaan uit van uw wensen en belangen, u blijft zelf ‘aan het roer’. U kunt meer lezen op kernkracht.nl(externe link).

Voor wie is KernKracht ?

KernKracht is er voor iedereen met vragen over de geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Kortom alle vragen waar u mee te maken kunt krijgen als gevolg van psychische problemen. Ook familieleden, mantelzorgers en naasten kunnen hier advies inwinnen. Om bij ons terecht te kunnen hoeft u niet onder behandeling of begeleiding te zijn, een verwijzing of indicatie is niet nodig.

Waarvoor kunt u terecht bij KernKracht ?

 • Vragen over inkomen, werk, dagbesteding, scholing, behandeling in de GGZ of begeleiding thuis.
 • Als u dak- of thuisloos bent of dit dreigt te raken.
 • Bij problemen op sociaal juridisch gebied.
 • Voor mogelijkheden om schulden aan te pakken.
 • Voor hulp bij formulieren.
 • Voor ondersteuning bij het aanvragen van een voorziening.
 • Wanneer u opziet tegen moeilijke gesprekken bij instanties of wanneer u zich bij instanties niet gehoord of begrepen voelt.
 • Wanneer u mensen wilt leren kennen.
 • Hulp bij het zoeken naar mogelijkheden voor tijdsbesteding voor overdag.
 • Voor het delen van ervaringen met lotgenoten.

Inloopspreekuren

Schoonhoven: Iedere eerste woensdag van de maand van 13:00 tot 16:30 uur (ook voor mensen met een andere culturele achtergrond). Locatie: SWOS, Oranjeplaats 45b, Schoonhoven.

Krimpen aan de Lek: Iedere woensdag van 14:00 tot 16:00 uur. Locatie: Cultuurhuis, De Markt 201, Krimpen aan de Lek.

Contact

Tielweg 3
2803 PK Gouda
tel: 0182-519 060
stip@kernkracht.nl