Eind 2014 heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Vlist de visie voor het centrum van  Haastrecht vastgesteld. In deze visie zijn maatregelen voor de openbare ruimte van het centrum van Haastrecht opgenomen. Deze maatregelen zijn onderverdeeld in twee fasen.

  1. Hoogstraat (tussen de Grote Haven en de Provinciale Weg)
  2. Het overige gedeelte van het centrum van Haastrecht

De eerste fase van het project is afgerond waarin een gedeelte van de Hoogstraat (tussen de Grote Haven en de Provinciale Weg) is opnieuw bestraat.

Riolering

De riolering maakte oorspronkelijk geen onderdeel uit van het project. Uit onderzoek is gebleken dat de riolering van slechte kwaliteit is. De riolering in het centrum van Haastrecht moet daarom grootschalige worden vervangen. Dit gebeurt in 2021. Het centrum van Haastrecht is daarnaast één van de gebieden in de Krimpenerwaard met een grote kans op water op straat als gevolg van hevige regenbuien. In 2021 wordt daarom de riolering in het centrum van Haastrecht vervangen.

Planning

De volgende werkzaamheden worden op korte termijn uitgevoerd.

  • De bestrating wordt plaatselijk gerepareerd, zodat deze vlak komt te liggen en er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Een gedeelte van deze werkzaamheden is al uitgevoerd. De rest van de werkzaamheden worden in mei 2019 volbracht.
  • De rijbaan tussen de rotonde en de Hoogstraat wordt hersteld. De stenen zijn door de onderliggende riolering ongelijk komen te liggen. Het herstel vindt plaats in mei 2019.
  • De dode bomen op de Grote Haven worden verwijderd. De bestaande ruimte om de bomen wordt aangevuld met grond zodat hier beplanting kan worden aangebracht. Deze werkzaamheden worden in mei 2019 uitgevoerd.
  • In het centrum van Haastrecht worden twee informatieborden met toeristische informatie geplaatst. Het bestaande aanplakbord in het centrum van Haastrecht wordt verwijderd. Het eerste informatiebord is al geplaatst. Het tweede informatiebord volgt in mei 2019.

Groot Onderhoudswerkzaamheden in 2021

Zoals aangegeven worden in 2021 de riolering én de openbare ruimte in het centrum van Haastrecht gerepareerd en/of vernieuwd. De voorbereidingen voor deze werkzaamheden starten binnenkort. Bewoners, winkeliers en ondernemers worden uiteraard bij deze voorbereidingen betrokken. Via nieuwsbrieven, inloopavonden en onze website wordt u hierover geïnformeerd.