De bestrating en riolering in het centrum gebied zijn toe aan een opknapbeurt. De straten wordt opgehoogd, het groen wordt vervangen en het plein aan de Grote Haven en Kleine Haven krijgt een nieuwe inrichting. Samen met Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) werken wij aan de voorbereiding van dit project. Uiteraard is hier ook de Ondernemersvereniging Haastrecht (OVH) bij betrokken.

Voorbereiding

Voor het project zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals een riool- en bodemonderzoek. Ook zijn er gesprekken gevoerd met een afvaardiging van de ondernemers. Op basis van de onderzoeken en de gesprekken met de ondernemers is er een schetsontwerp gemaakt. Dit schetsontwerp is besproken met bewoners en ondernemers van het centrum op 9 juni 2022 tijdens een inloopmiddag op het Marktveld achter het raadhuis.

Met de ideeën en input die er is ontvangen is er een voorlopig ontwerp voor het centrum gemaakt. Ook is er aanvullend verkeerskundig onderzoek gedaan naar de snelheid en parkeerdruk in het projectgebied door een extern bureau.

Kaart projectgebied Centrum Haastrecht
Het projectgebied centrum Haastrecht

Planning

Tijdens de eerste informatieavond op 9 november 2022 is het voorlopig ontwerp bekeken. Op dit moment worden de plannen verder verwerkt naar een definitief ontwerp. Als het definitieve ontwerp klaar is gaan we het werk aanbesteden en wordt de aannemer bekend die het werk uit mag gaan voeren.

Tweede informatieavond

Na de aanbesteding organiseren wij een tweede informatieavond. Tijdens deze avond kunt u kennis maken met de aannemer van het werk en wordt er een toelichting gegeven over de wijze van uitvoering.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden of heeft u ideeën over de inrichting van de wijk? Wij helpen u graag. Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Ook zijn wij telefonisch bereikbaar via 14 0182, of kunt u mailen naar projecten@krimpenerwaard.nl. De projectleider is Rolf Bos en de projectmedewerker is Esther Rietveld.

Contactformulier