Wat is het?

Met bodemenergie kunnen gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. Er zijn twee typen systemen om gebruik te maken van deze energie in de bodem: een open bodemenergiesysteem en een gesloten bodemenergiesysteem.

Bodemsystemen

In een open bodemenergiesysteem gebruikt u het grondwater om te koelen of te verwarmen. Grondwater is in de zomer koeler dan de omgeving en in de winter juist warmer. In een gesloten bodemenergiesysteem (bodemwarmtewisselaar) gaat water in buizen door de bodem, zonder direct contact met het grondwater. Beide typen bodemenergie maken gebruik van een warmtepomp. Als u gebruik wilt maken van deze energie moet u daarvoor een melding doen of een vergunning aanvragen. Door gebruik te maken van deze energie helpt u mee fossiele brandstof te besparen. En u helpt de CO2-uitstoot te beperken.

Hoe werkt het?

U regelt een melding of vergunning voor bodemenergie via het Omgevingsloket online. Een melding moet minimaal 4 weken voor de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem gedaan worden. Doe een melding als:

  • u een gesloten systeem aanlegt met een warmtepomp waarvan het vermogen groter is dan 70 kW.
  • u een open systeem aanlegt dat minder dan 10 m3 grondwater per uur uit de bodem haalt.

Vergunning aanvragen

Een vergunning moet minimaal 8 weken voor de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem aangevraagd worden. Vraag een vergunning aan als:

  • u een gesloten systeem aanlegt met een warmtepomp waarvan het vermogen groter is dan 70 kW.
  • u een open systeem aanlegt dat 10 m3 of meer grondwater per uur uit de bodem haalt.

Wat moet ik doen?

Controleer bij het Omgevingsloket(externe link) of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. De Omgevingsdienst Midden-Holland voert namens de gemeente het toezicht, de handhaving en de vergunningverlening uit op gesloten bodemenergiesystemen. Voor open bodemenergiesystemen voert Omgevingsdienst Haaglanden namens de Provincie Zuid-Holland deze handelingen uit.  Het Omgevingsloket stuurt uw melding of vergunningaanvraag door naar de juiste omgevingsdienst. Deze omgevingsdienst handelt de aanvraag verder voor u af.

Let op: Binnen grondwaterbeschermingsgebieden gelden sterke beperkingen voor de aanleg van bodemenergiesystemen, veelal mag u in deze gebieden geen bodemenergiesysteem aanleggen. U ziet waar deze gebieden liggen in de wkotool.nl(externe link).

Tips

Sinds 1 juli 2013 moet u het melden als u een gesloten systeem met een vermogen minder dan 70 kW aanlegt. Had u al eerder zo’n systeem? Dan is het aan te raden vrijwillig een melding te doen. Wat verder in de grond gebeurt, mag namelijk niet nadelig zijn voor uw bodemenergie. Hiermee beschermt u uw eigen systeem. Daarnaast krijgt de gemeente dan een completer beeld van de bodem. Dat helpt om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van bodemenergie.