In het voorjaar en in de zomer zit er wel eens blauwalg in het oppervlaktewater. Blauwalg bestaat uit bacteriën die goed kunnen groeien bij de juiste temperatuur. Blauwalgen leven van licht en voedingstoffen die in het water voorkomen, zoals stikstof en fosfaat. Blauwalg in het zwemwater kan leiden tot gezondheidsklachten. We adviseren daarom om water waar blauwalg in zit te vermijden. 

Niet alleen voor mensen kan blauwalg schadelijk zijn. Ook voor dieren is blauwalg slecht voor de gezondheid. Laat honden daarom niet in water zwemmen waar blauwalg in zit. Ook vee kan door het drinken van slootwater met blauwalg gifstoffen binnen krijgen en ziek worden. 

Het is moeilijk om blauwalg te voorkomen, maar er zijn een paar dingen waar u op kunt letten:

  • Laat uw hond niet langs of in het water poepen of plassen. Stoffen uit ontlasting die in het water komen, zijn voedingsstoffen voor de blauwalg. Hetzelfde geldt voor poep en plas van mensen. Doe bij de kleinsten een zwemluier om en gebruik de toiletten.
  • Voer geen brood aan watervogels. Broodresten zijn een prima voedingsbron voor algen.

De bestrijding van blauwalg wordt gedaan door het Hoogheemraadschap. Kijk voor meer informatie over blauwalg op de website van het HHSK

Heeft u blauwalg gezien?

  • Ga niet zwemmen in blauwgroenig water met een drijflaag van troebele algen. Drink ook niet van het water. 
  • Zorg dat dieren niet van het water drinken of er in zwemmen. 
  • Besproei uw land of tuin niet met het water waar blauwalg in zit. 
  • Maak een melding via het formulier op de website van het HHSK of via telefoonnummer 010 45 37 200.
  • Heeft u vragen over uw gezondheid? Neem dan contact op met de GGD. De contactgegevens vindt u op de website van de GGD

Waar kunt u wel zwemmen?

Kijk op www.zwemwater.nl welke zwemlocaties veilig zijn.