Biodiversiteit

Het onderwerp biodiversiteit is veel in het nieuws. ‘Bio’ betekent leven, en ‘diversiteit’ verscheidenheid. Biodiversiteit gaat dus over veel verschillende planten en dieren in een bepaald gebied. Hoe meer soorten, hoe rijker de biodiversiteit. Want alle bacteriën, schimmels, beestjes, planten en mensen zijn van elkaar afhankelijk.

Waarom is biodiversiteit nu zo belangrijk?

Het gaat slecht met de biodiversiteit. West-Europees onderzoek laat zien dat er 75% minder insecten zijn dan 20 jaar geleden. Terwijl het merendeel van onze voedselgewassen bestuiving door insecten nodig heeft. Zo zijn bijen belangrijk voor het bestaan van veel fruitsoorten. Ook zijn insecten voedsel voor andere diersoorten. Bijvoorbeeld voor de weidevogels die thuishoren in onze weilanden.

Alles in de natuur is met elkaar verbonden. Biodiversiteit is ook belangrijk voor schone lucht en schoon water. En voor de natuurlijke beheersing van ziekten en plagen in de polder. Verder helpt biodiversiteit tegen wateroverlast en hittestress. Onderwerpen die bij klimaatverandering en bodemdaling een rol spelen. Kortom, verschillende leefomgevingen zijn van onschatbare waarde.

Een diversiteit aan planten en dieren vormt de basis voor prettig leven. Ook in de Krimpenerwaard.