Hoeveel geld u van de bijstand kunt krijgen, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld uw leeftijd en hoe u woont. De bijstand vult uw inkomen aan tot de voor u geldende bijstandsnorm. De vermogensgrens is hoeveel vermogen u maximaal mag hebben om bijstand te kunnen krijgen. Bijvoorbeeld spaargeld.

Over de bijstandsnormen

De normen zijn afhankelijk van uw leeftijd en uw gezinssituatie. Alle genoemde bedragen zijn netto bedragen met vakantietoeslag. De bedragen wijzigen ieder half jaar. Eén keer op 1 januari en één keer op 1 juli. U kunt aan de genoemde bedragen geen rechten ontlenen. In het onderstaande overzicht leest u:

 • hoe hoog de bijstandsuitkering voor u is.
 • wat de hoogte van uw inkomen en vermogen mag zijn bij een regeling bij een laag inkomen.
 • wat de kostendelersnorm voor u betekent.

Bijstandsuitkering per 1 januari 2024 (met 5% vakantiegeld)

Staat uw norm hier niet bij? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Werk en inkomen.

Van 21 jaar tot de pensioenleeftijd

 • Een alleenstaande of alleenstaande ouder: € 1.283,83
 • Gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioen gerechtigde leeftijd: € 1.834,04

 Jongeren zonder kinderen

 • Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar: € 316,94
 • Gehuwden, beide echtgenoten zijn 18, 19 of 20 jaar: € 633,88
 • Gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.233,96

 Jongeren met kinderen onder de 18 jaar

 Jongeren met kinderen onder de 18 jaar, waarvoor kinderbijslag aangevraagd kan worden.

 • Alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar: € 316,94
 • Gehuwden, beide echtgenoten zijn 18, 19 of 20 jaar: € 1.000,69
 • Gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.600,77

 Pensioengerechtigden

 • Een alleenstaande of een alleenstaande ouder: € 1.425,76
 • Gehuwden waarvan één of meer de pensioenleeftijd heeft bereikt: € 1.932,32

 Verblijf in een inrichting

 • Alleenstaande of alleenstaande ouder: € 406,51
 • Gehuwden: € 632,31

Verhoging (premie Zorgverzekeringswet)

 • Alleenstaande: € 42,-
 • Gehuwden: € 95,-

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm is gewijzigd, zodat alleen medebewoners van 27 jaar of ouder meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten.

 • Alleenstaande, 21 jaar of ouder, inwonend bij ouder, tweepersoons huishouden € 917,02 (bij gezinnen: per partner)
 • Alleenstaande, 21 jaar of ouder, inwonend bij ouders, driepersoons huishouden € 794,75 (bij gezinnen: per partner)
 • Gezin, kostendelers, jongere partner (18, 19 of 20 jaar) en zonder kinderen: € 316,94
 • Gezin, kostendelers, jongere partner (18, 19 of 20 jaar) met één of meer kinderen onder de 18 jaar: € 683,75

Vermogensgrenzen

 • Alleenstaand: € 7.575,-
 • Alleenstaande ouder: € 15.150,-
 • Gehuwden: € 15.150,-
 • Vermogen in de eigen woning: € 63.900,-

Giftenvrijlating

 • € 1.800,-

Hoogte studietoeslag

 • Studenten van 18 jaar: € 176,40
 • Studenten van 19 jaar: € 211,67
 • Studenten van 20 jaar: € 282,23
 • Studenten van 21 jaar en ouder: € 352,80

Als u stage loopt, mag u naast de studietoeslag een stagevergoeding tot een bedrag van € 211,67 per maand houden.

Betaling bijstandsuitkering

Krijgt u een uitkering van ons? Dan betalen we deze uitkering aan het einde van iedere maand. Het bedrag hangt af van uw situatie en andere inkomsten. Als u te laat uw inkomstenverklaring inlevert of als er bewijsstukken ontbreken, ontvangt u uw uitkering later.

Betaaldata 2024

MaandDatum betaling
Januari25 januari 2024
Februari26 februari 2024
Maart25 maart 2024
April25 april 2024
Mei24 mei 2024
Vakantietoeslag10 juni 2024
Juni25 juni 2024
Juli25 juli 2024
Augustus26 augustus 2024
September25 september 2024
Oktober25 oktober 2024
November25 november 2024
December23 december 2024

Schatting brutobedrag/belastbaar inkomen per jaar voor bijstandsgerechtigden voor 2024

Voor inwoners met een bijstandsuitkering in de leeftijd van 21 jaar of ouder (tot aan leeftijd van uw pensioen) gelden de onderstaande bedragen. Bij de berekening van de bedragen is uitgegaan van een volledige bijstandsuitkering. Er is geen rekening gehouden met mogelijke andere inkomsten uit werkzaamheden.

 • Gehuwd, per partner: € 12.124,-
 • Alleenstaande (ouder) (70%): € 19.107,-
 • Kostendeler (tweepersoonshuishouden): € 12.124,-
 • Kostendeler (driepersoonshuishouden): € 9.795,-

Staat uw norm hier niet bij? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij afdeling Werk en inkomen.