Wie recht heeft op een bijstandsuitkering, krijgt die ook. Er gelden wel regels. Iemand die zich hier niet aan houdt, maakt zich misschien schuldig aan bijstandsfraude. Denkt u dat iemand zich hier schuldig aan maakt? Dan kunt u dit melden.

Bijstandsfraude melden

Uw melding is anoniem. De gemeente ziet of krijgt uw persoonsgegevens niet. U hoort niet wat er met uw melding gebeurt.

Uw melding

Als u bijstandsfraude meldt, is het goed om dit zo precies mogelijk te doen. Hoe meer gegevens en feiten u doorgeeft, hoe beter de gemeente uw melding kan beoordelen. U kunt ook bijlagen met belangrijke informatie meesturen.

Proces

Een handhavingsspecialist van het team Werk en Inkomen zal uw melding goed onderzoeken. Zij hebben verschillende mogelijkheden om dat te doen. Bijvoorbeeld door het controleren van gegevensbanken, het bekijken van de situatie op een bepaalde plek en gesprekken met belanghebbenden.