Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vergadert iedere week. De besluiten die tijdens deze vergaderingen worden genomen, komen in een besluitenlijst. Tijdens de volgende vergadering stelt het college deze lijst vast. De besluitenlijst is dan openbaar en wordt gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl(externe link).

Openbare besluiten 2023

Openbare besluiten 2022