Berkenwoude

Het polderdorp Berkenwoude staat bekend als de ‘parel van de Krimpenerwaard’. Berkenwoude is ontstaan door veenontginningswerk in vorige eeuwen. Nog is in de omgeving duidelijk het slagenlandschap te herkennen, met haar langgerekte weilanden en sloten.

Cultuurhistorische waarde

Het rustieke dorp ligt in het veenweidegebied. Een gebied met grote cultuurhistorische waarde.  Nergens in de wereld is een soortgelijk landschap te vinden. Toch zijn er in dit prachtige landschap veranderingen nodig om het te behouden en voor de toekomst in te richten. Vooral de bodemdaling en het waterbeheer zijn een probleem. Het gaat hierbij niet alleen om ruimte voor landbouw, maar ook voor natuur, recreatie en het aanpassen van de waterhuishouding. Besloten is nieuwe natuur aan te leggen die onderverdeeld wordt in weidevogelgebied, botanisch grasland en natte natuur. Verder worden fietspaden aangelegd en andere voorzieningen voor recreanten.

Berkenwoudse Driehoek

Een bezoekje aan de Berkenwoudse Driehoek is beslist de moeite waard. In dit schitterende natuurreservaat kunt u prachtige wandelingen maken.