OZB
  2021 2020 2019
eigenaar woning 0,1069% 0,1125% 0,1176%
eigenaar niet-woning 0,2512% 0,2508% 0,2521%
gebruiker niet-woning 0,2084% 0,2093% 0,2124%

 

Afvalstoffenheffing
  2021 2020 2019
Vast tarief €170,85 € 161,05 € 137,00
Vermeerderd met:      
Per lediging restafval (140 liter)  € 6,90 
 
€ 6,65 € 5,00
Per lediging restafval (240 liter)  € 11,85 
 
€ 11,45 € 8,50 
Per storting ondergrondse container  € 2,95 
 
€ 2,85 € 2,10 

 

Rioolheffing
  2021 2020 2019
woning: eenpersoonshuishouden  € 189,35 
 
€ 186,00 € 211,15
woning: meerpersoonshuishouden  € 252,45 
 
€ 248,00 € 281,55
niet-woning: % van de WOZ-waarde  0,0783%
(max. € 1.113,05) 
 
0,0769%
(max. € 1.093,50)
0,0873%
(max. € 1,241,30)

 

Hondenbelasting
  2021 2020 2019
Eerste hond  € 19,75 
 
€ 38,80 € 57,40
Elke extra hond  € 25,50 
 
€ 50,05 € 74,05
Kennel  € 55,00 
 
€ 107,90 € 159,60

 

Toeristenbelasting
  2021 2020 2019
per overnachting per persoon  € 1,75 
 
€ 1,75 € 1,75