OZB
  2020 2019
eigenaar woning 0,1125% 0,1176%
eigenaar niet-woning 0,2508% 0,2521%
gebruiker niet-woning 0,2093% 0,2124%

 

Afvalstoffenheffing
  2020 2019
Vast tarief € 161,05 € 137,00
Vermeerderd met:    
Per lediging restafval (140 liter) € 6,65 € 5,00
Per lediging restafval (240 liter) € 11,45 € 8,50 
Per storting ondergrondse container € 2,85 € 2,10 

 

Rioolheffing
  2020 2019
woning: eenpersoonshuishouden € 186,00 € 211,15
woning: meerpersoonshuishouden € 248,00 € 281,55
niet-woning: % van de WOZ-waarde 0,0769%
(max. € 1.093,50)
0,0873%
(max. € 1,241,30)

 

Hondenbelasting
  2020 2019
Eerste hond € 38,80 € 57,40
Elke extra hond € 50,05 € 74,05
Kennel € 107,90 € 159,60

 

Toeristenbelasting
  2020 2019
per overnachting per persoon € 1,75 € 1,75