Bekendmakingen worden wekelijks in het kort gepubliceerd op de gemeentepagina in Het Kontakt. Een overzicht van alle bekendmakingen vindt u op:

Overzicht officiële publicaties

Over uw buurt

‘Over uw buurt’ is een digitale service van de overheid. Via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ kunt u steeds op de hoogte blijven van berichten van de gemeente, maar ook van de provincie en het waterschap. U kunt zelf instellen welke  berichten u wilt ontvangen. Het gaat om informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Met ‘Over uw buurt’ blijft u snel en eenvoudig op de hoogte. U kunt zich aanmelden via https://overuwbuurt.overheid.nl/.