Ontwikkelaar Van Erk heeft het plan om bedrijventerrein De Nieuwe Wetering in Bergambacht uit te breiden. Het gaat om het gebied ten oosten van het bestaande bedrijventerrein, tussen de N210 en de Handelsweg. Dit gebied is ongeveer vijf hectare groot.

Plangebied project Nieuwe Wetering in Bergambacht IV
Het rode kader geeft globaal het plangebied weer van project Nieuwe Wetering in Bergambacht IV (bron: Google Maps)

De plannen sluiten aan bij de behoefte aan nieuwe bedrijfskavels binnen de gemeente Krimpenerwaard. Die behoefte is onder meer ontstaan door de herontwikkeling van bedrijventerrein Galgoord in Haastrecht en bedrijventerrein Schoonhoven Noord naar een woongebied.

Wat is de planning?

Naar verwachting wordt in het najaar van 2021 een voorontwerp bestemmingsplan en een ontwerp stedenbouwkundig plan gepubliceerd. Deze documenten liggen daarna zes weken ter inzage. In die periode is het mogelijk uw reactie op de plannen te geven.  

Hoe blijft u op de hoogte?

Op deze webpagina houden we u op de hoogte van de stand van zaken van het project. Bekendmakingen van publicaties vindt u terug op de gemeentepagina in het Kontakt.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag! De projectleider is Age Smit. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0182 of via e-mail: a.smit@krimpenerwaard.nl