Ontwikkelaar Van Erk heeft het plan om bedrijventerrein De Nieuwe Wetering in Bergambacht uit te breiden. Het gaat om het gebied ten oosten van het bestaande bedrijventerrein, tussen de N210 en de Handelsweg. Dit gebied is ongeveer vijf hectare groot. De plannen sluiten aan bij de behoefte aan nieuwe bedrijfskavels binnen de gemeente Krimpenerwaard. Die behoefte is onder meer ontstaan door de herontwikkeling van bedrijventerrein Galgoord in Haastrecht en bedrijventerrein Schoonhoven Noord naar een woongebied.

Wat is de planning?

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. De planning is dat het ontwerpbestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2022 ter inzage gaat, waarna het bestemmingsplan het eerste kwartaal van 2023 kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Bedrijfskavels

Heeft u interesse in een bedrijfskavel? Neem dan contact op met grondeigenaar Adriaan van Erk(externe link). De gemeente maakt zich sterk om voorrang te geven aan bedrijven uit de Krimpenerwaard. Dit geldt zeker voor bedrijven die moeten verplaatsen, als gevolg van transformatie naar andere functies op bedrijventerrein Galgoord in Haastrecht en bedrijventerrein Schoonhoven-Noord. Bij veel geïnteresseerden kan de grondeigenaar zelf beslissen welk lokaal bedrijf een specifieke kavel mag afnemen.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!