In de gemeente Krimpenerwaard hebben we 3 bedrijveninvesteringszones (BIZ). Op initiatief van de ondernemers is er in het centrum van Bergambacht, het centrum van Schoonhoven en op bedrijventerrein De Wetering in Bergambacht een BIZ ingericht.

Wat is een BIZ?

Een BIZ is een afgebakend gebied, zoals één of meerdere aaneengesloten winkelstraten. Het kan ook een bedrijventerrein zijn, waarbinnen ondernemers of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Door middel van de BIZ betalen alle ondernemers/eigenaren in het afgesproken gebied mee aan (vooraf afgestemde en vastgelegde) activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander publiek belang in de openbare ruimte van de BIZ. Een BIZ is pas onherroepelijk als de wettelijk bepaalde draagvlakmeting is behaald.

Hoe kom je tot een BIZ?

Om tot een BIZ te komen, stellen de ondernemers of eigenaren samen een plan op. Dat plan houdt onder meer in wat men gezamenlijk wil uitvoeren op het gebied van schoon, heel en veilig en welke begroting daarbij hoort. Als de gemeente met het plan akkoord gaat en er lijkt voldoende draagvlak te zijn onder de ondernemers/eigenaren, stelt de gemeenteraad, met een verordening, een heffing in voor alle ondernemers of eigenaren in het betreffende gebied.

Een BIZ-verordening geldt maximaal 5 jaar. Daarnaast vindt een officiële draagvlakmeting plaats. Als deze behaald wordt, betalen ondernemers een heffing aan de gemeente. De gemeente keert de opbrengst in de vorm van een subsidie uit aan de BIZ-vereniging of BIZ-stichting.

Meer informatie

Bent u als ondernemers- of winkeliersvereniging ook geïnteresseerd in een BIZ? Wilt u meer informatie of hier vrijblijvend over in gesprek gaan? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0182 of per e-mail: info@krimpenerwaard.nl.