In het Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs is vastgesteld dat basisschool Kiezel en Kei nieuwe huisvesting krijgt. Het college heeft besloten dat het nieuwe gebouw op de huidige locatie komt. Ook de bibliotheek en kinderopvang gro-up worden ondergebracht in het nieuwe gezamenlijke gebouw.

Selectie architect en ontwerpproces

Na een voorselectie hebben vijf architectenbureaus een moodboard ingeleverd. Deze zijn beoordeeld door vertegenwoordigers van de gemeente, school, kinderopvang en bibliotheek. Ook omwonenden hebben hun voorkeur mogen aangeven. Dit heeft geleid tot de keuze voor Wind Architecten Adviseurs. Zij zijn inmiddels gestart met het maken van een ontwerp voor het nieuwe gebouw. Met een nieuw gebouw wordt ook aandacht besteed aan de inrichting van de openbare ruimte, de verkeersafwikkeling en parkeergelegenheid.

Tijdelijke huisvesting

Om de nieuwbouwwerkzaamheden mogelijk te maken, moet de school tijdelijk verhuizen naar een andere plek. In onderling overleg tussen Kiezel en Kei en De Ark is besloten dat Kiezel en Kei verhuist naar een tijdelijke school aan de Dijklaan (grasveld achter RTV Krimpenerwaard, naast het zwembad). De Ark en Royal Kids Home verhuizen daarna tijdelijk naar het huidige schoolgebouw van Kiezel en Kei. Als de werkzaamheden aan De Ark zijn afgerond, verhuizen De Ark en Royal Kids Home terug naar hun nieuwe gebouw en kunnen de werkzaamheden bij Kiezel en Kei worden gestart.

Planning

Bekijk hieronder de planning van het project. Deze planning is onder voorbehoud.

  • Uitwerking VO+:  maart-juni 2024
  • Besluitvorming: augustus - oktober 2024
  • Aanbesteding: augustus - december 2024
  • Bouwvoorbereiding: vierde kwartaal 2025
  • Sloop en bouw: 2026 - eerste kwartaal 2027
  • Oplevering: tweede kwartaal 2027

Meer informatie

Wij informeren omwonenden of andere belanghebbenden als de stand van zaken van het project daarom vraagt. Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon.  Wij helpen u graag verder!