In het Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs is vastgesteld dat basisschool De Ark nieuwe huisvesting krijgt. Het college heeft besloten dat het nieuwe gebouw op de huidige locatie komt. Ook kinderopvang Royal Kids Home wordt ondergebracht in het nieuwe gezamenlijke gebouw.

Renoveren met maximale sloop

Een deel van het oudste bouwdeel, dat nog in goede staat verkeert, blijft behouden. Het later aangebouwde gedeelte, dat haaks op het oude gebouw staat, wordt gesloopt. Op die plek wordt nieuwbouw gerealiseerd dat aansluit op het te renoveren oude bouwdeel. Op deze manier kunnen het onderwijsconcept en de kinderopvang goed worden geïntegreerd.

Verplaatsen oorlogsmonument

De Ark staat naast het oorlogsmonument. Het slopen brengt het risico met zich mee dat het monument beschadigt. Daarnaast is er meer ruimte nodig voor het nieuwe gebouw. Daarom is onderzocht of er een betere plek is voor het monument. Bij het onderzoek naar een mogelijk betere plek, hebben we ook rekening gehouden met de jaarlijkse herdenking op 4 mei. Deze herdenking trekt ieder jaar veel publiek. Het pleintje aan de Badhuisstraat is hiervoor eigenlijk te klein. Samen met de organisator van de Dodenherdenking in Bergambacht is gezocht naar een geschikte nieuwe locatie waar ook voldoende ruimte is voor deze herdenking.

Na onderzoek bleek het Marktplein de beste optie. Het Marktplein heeft namelijk voldoende ruimte om het monument goed tot zijn recht te laten komen én heeft voldoende ruimte voor alle bezoekers. Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) heeft een ontwerp gemaakt wat inmiddels is goedgekeurd door de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit Krimpenerwaard. Het ontwerp vindt u onderaan deze pagina. 

Tijdelijke huisvesting

Om de verbouwings- en nieuwbouwwerkzaamheden mogelijk te maken, moet de school tijdelijk verhuizen naar een andere plek. In onderling overleg tussen De Ark en Kiezel en Kei is besloten dat Kiezel en Kei verhuist naar een tijdelijke school aan de Dijklaan. De Ark en Royal Kids Home verhuizen daarna tijdelijk naar het huidige schoolgebouw van Kiezel en Kei. Als de werkzaamheden zijn afgerond, verhuizen De Ark en Royal Kids Home terug naar hun nieuwe gebouw.

Planning

Bekijk hieronder de planning van het project. Deze planning is onder voorbehoud.

  • Februari – juli 2024: uitwerking ontwerp met aannemer
  • Oktober 2024: start realisatie
  • Derde kwartaal 2025: oplevering

Hoe blijft u op de hoogte?

Naast deze projectpagina informeren wij omwonenden of andere belanghebbenden als de stand van zaken van het project daarom vraagt. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als de aannemer zijn plan van aanpak voor de uitvoering presenteert (in de loop van 2024).

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project dan kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon. De projectleider is André Stuit.

Definitief ontwerp gevelaanzichten.