Tussen Lekdijk-Oost, De Montignylaan en de Langerakkerweg is de locatie van de oude meubelfabriek AZS. Deze locatie wordt omgevormd tot een mooie en kleinschalige woonwijk met een maatschappelijke voorziening. Het plan omvat onder andere een zorglocatie van Gemiva, 15 grondgebonden woningen en een groene wadi (Water Afvoer Drainage en Infiltratie). Deze zorgt voor de juiste afvoer van regenwater en helpt hittestress tegen te gaan. Zo wordt een gebied dat al jaren braak ligt, nu getransformeerd naar woningen voor een brede doelgroep die hard nodig zijn in de gemeente Krimpenerwaard.

Impressie van de nieuwe situatie
Impressie van de nieuwe zorglocatie voor Gemiva op het AZS-terrein.
Impressie zorggebouw Schoonhoven
Impressie andere zijde van de zorglocatie.

Planning

Als eerste fase is er gestart met de bouw van 33 zorgwoningen voor Gemiva. De noodzakelijke grondsanering van het gebied zijn afgerond. In juni 2023 is gestart met de bouw. Daarna wordt het terrein klaargemaakt voor de start van de bouw. De bouwwerkzaamheden duren ongeveer 1,5 jaar. De planning van het project ziet er verder als volgt uit:

  • Heiwerkzaamheden zijn afgerond, de bouw is in volle gang.
  • Start afbouw aan de binnenzijde van het gebouw: begin 2024
  • Start werkzaamheden door nutsbedrijven: eerste/tweede kwartaal 2024
  • Start aanbrengen bestrating en andere voorzieningen rondom het Gemiva gebouw (woonrijp maken): tweede kwartaal 2024
  • Oplevering: voorlopig eind 2024

De volgende fase is het bouwen van de grondgebonden woningen. Vanwege de stijging van de bouwkosten en een teruglopende huizenmarkt, laat deze bouw nog op zich wachten. Er is momenteel nog niet bekend wanneer hiermee gestart kan worden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit project? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Contactformulier