De Krimpenerwaard wordt al eeuwenlang bewoond. Bij werkzaamheden in de bodem is daarom soms een omgevingsvergunning nodig. Ook kan archeologisch onderzoek nodig zijn. Of dat het geval is, ligt aan de locatie, het oppervlak en de diepte van de werkzaamheden.

Beleidskaart Archeologie

In de beleidskaart Archeologie is per gebied in de Krimpenerwaard vastgesteld wat de kans is op archeologische vondsten. De kaart is onderdeel van de Archeologienota Krimpenerwaard. Die vindt u op de website Overheid.nl(externe link).

Onderzoek laten uitvoeren

Blijkt dat u archeologisch onderzoek moet uitvoeren? Dan moet dit gedaan worden door een gecertificeerd bureau. U mag zelf kiezen welk bureau dit is. Een overzicht van gecertificeerde bureaus vindt u op de website van SIKB(externe link). Voor hoe u moet omgaan met archeologische resten, geldt een aantal spelregels. Ze gaan over het opsporen, waarderen en veiligstellen van archeologische resten. Die regels komen samen in de zogenoemde cyclus van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). U leest meer over dit stappenplan op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(externe link).

Melding archeologische vondst

Doet u een archeologische vondst? Dan moet u de vondst melden aan de gemeente. Dat kan via het onderstaande formulier. Na een melding nemen wij contact op met de Omgevingsdienst Midden-Holland. Zij zullen in veel gevallen de vondst onderzoeken. U hoort dan ook wat er verder zal gebeuren.

Melding oud of bijzonder voorwerp (archeologische vondst)

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan per e-mail contact met ons op via monumenten@krimpenerwaard.nl. U kunt ook bellen naar 14 0182.