Algeracorridor: Korte Termijn Aanpak (KTA)

Status: Voorbereiding

Het wordt steeds drukker in het zuidoosten van de Rotterdamse regio. Verkeer uit de gemeente Krimpenerwaard richting Rotterdam heeft al jaren te maken met files op de Algeracorridor. Daarmee komt de leefbaarheid en bereikbaarheid onder druk te staan.

Gebied

De Algeracorridor beslaat het volgende gebied: de provinciale weg N210 vanuit de gemeente Krimpenerwaard via Krimpen aan den IJssel over de Algerabrug naar het Capelseplein. Daarbij hoort ook de aansluiting op de A16 richting de Brienenoordbrug en de weg richting Capelle aan den IJssel of Rotterdam Alexanderpolder.

Korte termijn maatregelen

De files zorgen voor een langere reistijd voor de automobilist om op de plaats van bestemming te komen. De gemeente Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag ( MRDH) hebben een pakket aan maatregelen opgesteld, die relatief op korte termijn voor minder files zorgen op de Algeracorridor.

Deze zogenaamde Korte Termijn Aanpak (KTA) Algeracorridor bestaat uit een tiental projecten die variëren van het verbeteren van fietsroutes en verplaatsing van een P+R terrein tot aanpassing van de openingstijden van de brug en automobilisten stimuleren eens op een andere manier te reizen. Werk komt ‘dichterbij’ als de reistijd bijvoorbeeld vermindert door minder files of sneller OV. En met betere fietspaden pak je eerder de fiets. Gezonder én duurzamer dan het nemen van de auto.

Lange termijn maatregelen

Het maatregelenpakket voor de korte termijn draagt bij aan een betere bereikbaarheid van werkplekken, scholen en andere voorzieningen. Maar met deze maatregelen alleen komen we er niet. Grotere maatregelen zijn nodig om ook op de lange termijn te zorgen voor een goed bereikbare en leefbare regio.