Uit cultuurhistorisch onderzoek blijkt dat de Krimpenerwaard veel panden en objecten heeft die cultuurhistorisch zeer waardevol zijn. De gemeente wijst een deel van deze panden en objecten aan als nieuwe gemeentelijke monumenten. Eigenaren kunnen ook zelf een aanvraag doen om hun pand aan te laten wijzen als gemeentelijk monument of karakteristiek (beeldbepalend) pand.

Aanwijzing door de gemeente

Uit het cultuurhistorisch onderzoek is een lijst gekomen van ongeveer 250 panden en objecten. Ze komen in principe allemaal in aanmerking voor de status van gemeentelijk monument. Bijvoorbeeld omdat ze uniek zijn of op een bijzondere plaats liggen. Of omdat ze belangrijk zijn voor de geschiedenis van de Krimpenerwaard of de kern.

Het college van B&W heeft zelf een kleine groep van de lijst aangewezen als gemeentelijk monument. De onafhankelijke en deskundige Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseerde positief over deze groep. De eigenaren zijn geïnformeerd. Zij konden met de gemeente in gesprek. Ook konden zij een zienswijze indienen. Het college van B&W zal nog een definitief besluit nemen.

Zelf een aanvraag indienen

Ook de eigenaren van de andere panden en objecten op de lijst zijn uitgenodigd om de status van gemeentelijk monument aan te vragen. Zij kunnen hierover in gesprek met de gemeente. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt de aanvragen. Als eigenaren geen monumentenstatus voor hun pand of object willen, gebeurt er voor nu niets.

Staat uw pand niet op de lijst van het onderzoek? Ook dan kunt u een aanvraag indienen om het aan te laten wijzen als gemeentelijk monument of als karakteristiek (beeldbepalend) pand. Een aanvraag indienen kan door te mailen naar info@krimpenerwaard.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Het college van B&W
Postbus 51
2820 AB Stolwijk

Verenigingen met cultuurhistorie als statutaire doelstelling kunnen geen aanvraag doen. We kunnen zij een suggestie aandragen.

Beoordeling van uw aanvraag

De gemeente kijkt na uw aanvraag of het pand in aanmerking komt voor de status van monument. De gemeente kijkt daarvoor naar de historische waarde als het gaat om cultuur, architectuur, bouwen en omgeving. Ook zijn gaafheid en zeldzaamheid belangrijk. In ieder geval is de buitenzijde van het pand belangrijk, maar meestal ook de binnenkant.

Als uw pand in aanmerking komt, start een onderzoek. Dat bestaat uit literatuur- en archiefonderzoek. Ook bezoeken wij het pand. Hierna ontvangt u een bericht over de verdere aanwijzing. Dit is voor u gratis.

De meerwaarde van de status monument

Uit onderzoek blijkt dat het de moeite waard is als uw pand een monumentale status heeft. De waarde van het pand blijft meestal gelijk. Soms kan de waarde stijgen. Door de beschermde status blijft het karakter van het pand beter bewaard. Dat maakt de gemeente Krimpenerwaard aantrekkelijker voor bewoners en toeristen.

Eigenaren van monumenten voelen zich vaak verbonden met hun omgeving en hun pand. Zo helpen zij bij de bescherming van ons erfgoed. Eigenaren ontvangen een gratis monumentenschildje voor op het pand. De gemeente wil eigenaren van gemeentelijke monumenten ook gratis advies-op-maat gaan geven voor verduurzaming.

Gemeentelijk monument, en dan?

Een gemeentelijk monument is beschermd. Dat betekent dat u niet zomaar iets aan de binnenkant of buitenkant mag veranderen. U leest daar meer over op de pagina Monument verbouwen.

Onderhoud aan monumenten is vaak duurder dan onderhoud aan een gewoon pand. De gemeente heeft daarom een subsidieregeling gemeentelijke monumenten. Ook andere organisaties kunnen u financieel helpen. Meer informatie vindt u op de pagina Subsidie voor monumenten.

Betere verdeling gemeentelijke monumenten

Het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten is een ambitie uit de Erfgoednota 2017-2022 ‘Rijker door erfgoed’ (zie de website Overheid.nl(externe link)). Met de aanwijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten wil de gemeente de monumenten ook beter verdelen over de verschillende kernen. Sinds de herindeling hadden namelijk alleen de kernen Schoonhoven, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk en Gouderak gemeentelijke monumenten. De gemeente wil in iedere kern minimaal één gemeentelijk monument aanwijzen. Zo kunnen we de cultuurhistorische waarde van panden en objecten beter beschermen bij toekomstige projecten.

Nog vragen?

Neem contact op via monumenten@krimpenerwaard.nl of bel met 14 0182.