Aanwijzing gemeentelijke monumenten

Uit cultuurhistorisch onderzoek blijkt dat de Krimpenerwaard veel panden en objecten heeft, die cultuurhistorisch zeer waardevol zijn. De gemeente heeft een deel van deze panden en objecten aangewezen als nieuwe gemeentelijke monumenten. Eigenaren kunnen ook zelf een aanvraag doen om hun pand aan te laten wijzen als gemeentelijk monument of karakteristiek (beeldbepalend) pand.

Aanwijzing door de gemeente

Uit het cultuurhistorisch onderzoek is een lijst gekomen van ongeveer 250 panden en objecten. Ze komen in principe allemaal in aanmerking voor de status van gemeentelijk monument. Bijvoorbeeld, omdat ze uniek zijn of op een bijzondere plaats liggen. Of omdat ze belangrijk zijn voor de geschiedenis van de Krimpenerwaard of de kern.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft zelf een kleine groep van de lijst aangewezen als gemeentelijk monument. De onafhankelijke en deskundige Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseerde positief over deze groep.

Zelf een aanvraag indienen

Ook de eigenaren van de andere panden en objecten op de lijst zijn uitgenodigd om de status van gemeentelijk monument aan te vragen. Zij kunnen hierover in gesprek met de gemeente. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt de aanvragen. Als eigenaren geen monumentenstatus voor hun pand of object willen, gebeurt er voor nu niets. Inmiddels zijn er al meerdere gemeentelijke monumenten op deze manier aangewezen.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Ook dan kunt u een aanvraag indienen om uw pand aan te laten wijzen als gemeentelijk monument of als karakteristiek (beeldbepalend) pand. Een aanvraag indienen kan door te mailen naar info@krimpenerwaard.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

  • Het college van B&W
  • Postbus 51
  • 2820 AB Stolwijk

Verenigingen met cultuurhistorie als statutaire doelstelling kunnen geen aanvraag doen. Wel kunnen zij een suggestie aandragen.

Beoordeling van uw aanvraag

De gemeente kijkt na uw aanvraag of het pand in aanmerking komt voor de status van monument. Hiervoor kijken wij naar de historische waarde als het gaat om cultuur, architectuur, bouwen en omgeving. Ook zijn gaafheid en zeldzaamheid is belangrijk. In ieder geval is de buitenzijde van het pand belangrijk, maar meestal ook de binnenkant. Als uw pand in aanmerking komt, start een onderzoek. Dat bestaat uit literatuur- en archiefonderzoek. Ook bezoeken wij het pand. Hierna ontvangt u een bericht over de verdere aanwijzing. Dit is voor u gratis.

Meerwaarde van status monument

Uit onderzoek blijkt dat het de moeite waard is als uw pand een monumentale status heeft. De waarde van het pand blijft meestal gelijk. Soms kan de waarde stijgen. Door de beschermde status blijft het karakter van het pand beter bewaard. Dat maakt de gemeente Krimpenerwaard aantrekkelijker voor bewoners en toeristen. Eigenaren van monumenten voelen zich vaak verbonden met hun omgeving en hun pand. Zo helpen zij bij de bescherming van ons erfgoed. Eigenaren ontvangen een gratis monumentenschildje voor op het pand. De gemeente wil eigenaren van gemeentelijke monumenten ook gratis advies-op-maat gaan geven voor verduurzaming.

Gemeentelijk monument, en dan?

Een gemeentelijk monument is beschermd. Dat betekent dat u niet zomaar iets aan de binnenkant of buitenkant mag veranderen. U leest daar meer over op de pagina Monument verbouwen. Onderhoud aan monumenten is vaak duurder dan onderhoud aan een gewoon pand. De gemeente heeft daarom een subsidieregeling gemeentelijke monumenten. Ook andere organisaties kunnen u financieel helpen.

Betere verdeling monumenten

Het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten is een ambitie uit de Erfgoednota 2017-2022. Met de aanwijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten wil de gemeente de monumenten ook beter verdelen over de verschillende kernen. Sinds de herindeling hadden namelijk alleen de kernen Schoonhoven, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk en Gouderak gemeentelijke monumenten. De gemeente wil in iedere kern minimaal één gemeentelijk monument aanwijzen. Zo kunnen we de cultuurhistorische waarde van panden en objecten beter beschermen bij toekomstige projecten.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via monumenten@krimpenerwaard.nl of bel naar 14 0182.