Aangifte adoptie

Algemeen

Wanneer u van plan bent een kind te adopteren zijn er 2 mogelijkheden. U kunt een buitenlands kind adopteren of een Nederlands kind adopteren, bijvoorbeeld het kind van uw huidige partner.

Let op

Op dit moment is alleen adoptie mogelijk uit Bulgarije, Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Portugal, Taiwan, Thailand, Zuid-Afrika en Nederland.

Beschrijving

Wanneer u van plan bent een kind te adopteren dan zijn er 2 mogelijkheden:

  1. U wilt een buitenlands kind adopteren.
    Neem dan contact op met de afdeling Adoptievoorzieningen van stichting Fiom.
  2. U wilt een Nederlands kind adopteren, bijvoorbeeld het kind van uw huidige partner.
    Neem dan contact op met een advocaat. Nadat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken krijgt de gemeente automatisch bericht van de rechtbank.

Heeft u een kind geadopteerd uit het buitenland? Dan moet u uw adoptiekind binnen 5 dagen na aankomst in laten schrijven bij de gemeente.

Heeft u een Nederlands kind geadopteerd en staat uw kind nog niet ingeschreven op uw adres? Dan moet u uw kind inschrijven bij de gemeente.

In Nederland kunt u alleen kinderen onder de 18 jaar adopteren. Alleen in heel speciale gevallen kunnen volwassenen geadopteerd worden.

Procedure

Maak een afspraak bij de gemeente om uw adoptiekind te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Kom samen met uw adoptiekind naar de afspraak.

U neemt in ieder geval mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • het identiteitsbewijs van uw adoptiekind
  • de machtiging voorlopig verblijf (mvv) als uw kind niet uit een land komt dat partij is bij het Haags adoptieverdrag.

De naam van uw adoptiekind wordt bepaald tijdens de adoptieprocedure. Vanaf 1 januari 2024 kunt u het kind ook de oorspronkelijke achternaam geven. Ook een combinatie met uw eigen achternaam of die van uw eventuele partner kan. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie en voorbeelden.

Bent u als volwassene in het buitenland geadopteerd? Dan kan de gemeente uw registratie in de BRP misschien niet meteen aanpassen. Soms wil de gemeente eerst onderzoek doen.

Contact

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum in Stolwijk.