Aan de slag met klimaatadaptie

De gemeente Krimpenerwaard is al hard aan de slag met klimaatadaptatie. We hebben eerst een Klimaatadaptatiestrategie opgesteld. Daarvoor zijn stresstesten gehouden en risicodialogen gevoerd.

Stresstesten en risicodialogen

Met stresstesten onderzochten we wat de grootste risico’s en kwetsbaarheden zijn voor de gemeente. De stresstesten zijn uitgevoerd voor de klimaatthema’s Wateroverlast, Hitte, Droogte en Overstroming. De kwetsbaarheden zijn in beeld gebracht in risicokaarten. Daarna zijn er risicodialogen gevoerd met onze gebiedspartners en de gemeenteraad. We gingen in gesprek over de effecten van de kwetsbaarheden. En we keken met elkaar naar mogelijke maatregelen en oplossingen.

Wat gaan we doen tot 2027?

De klimaatadaptatiestrategie is de basis voor het Programma Riolering en Klimaatadaptatie. In dit programma staat welke acties en maatregelen we de komende vier jaar nemen. Ook staat er welke partijen, binnen en buiten de organisatie, welke maatregelen gaan nemen.

Voorbeeld uit de praktijk

Bij de herinrichting van de Johannes Vermeerstraat en omgeving in Krimpen aan de Lek is tegelijk de buitenruimte aangepast aan klimaatverandering. In het onderstaande filmpje vertellen wethouder Ria Broere en beleidsmedewerkers Wim Rook en Anne Verdoold over deze aanpak en wat u zelf in uw tuin kunt doen. 

Klimaatadaptatie Johannes Vermeerstraat, Krimpen aan de Lek