Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfsgebouw of grond. Dit is de WOZ-waarde. De WOZ-waarde geeft aan wat een gebouw had opgebracht als het was verkocht op 1 januari van het vorige jaar. Dat noemen we de peildatum.

Brief van SVHW

De WOZ-waarde staat in de brief (aanslag) die u elk jaar in februari of maart van SVHW ontvangt. SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) heft en int de lokale belastingen voor de gemeente Krimpenerwaard.

De WOZ-waarde bepaalt hoe hoog de onroerendezaakbelasting (OZB) van de gemeente is. Ook het waterschap en de landelijke Belastingdienst gebruiken de WOZ-waarde voor hun belastingen en heffingen. Heeft u een koopwoning? Dan heeft u de WOZ-waarde nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Hoe werkt het?

Om de waarde van een woning te bepalen, vergelijkt SVHW de woning met woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Hierbij houdt SVHW rekening met de verschillen die er zijn tussen uw woning en die andere woningen.

Als een woning op een dijk is gebouwd, wordt de waarde berekend van de woning zelf en van de ondergrond van de woning. Het gedeelte van de tuin dat op de dijk ligt, wordt niet meegenomen in de bepaling van de waarde.

Contact

Kijk voor meer informatie over de WOZ-waarde op svhw.nl(externe link). Twijfelt u of de WOZ-waarde klopt? Dan kunt u bezwaar indienen(externe link) bij het SVHW. Dat doet u eenvoudig zelf.