De Wilhelminastraat en omgeving zijn toe aan een opknapbeurt. De riolering is verouderd, de wegen zijn verzakt en ook het groen kan een flinke opknapbeurt gebruiken. Samen met Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) hebben we dit project voorbereid.

Werkzaamheden

We hogen de wegen in de wijk op. Voor het ophogen en onderhoud van de eigen tuinen zijn de eigenaren verantwoordelijk. We adviseren om de tuin waar dat nodig is gelijk met of vlak na de werkzaamheden op te hogen. Op de ophoogtekening onderaan deze pagina is te zien hoeveel centimeter er in de straat wordt opgehoogd. Ook worden de huisaansluitingen van de riolering vervangen tot aan de voorgevel van de woningen. Als de werkzaamheden starten, moeten bijvoorbeeld hekjes en groen bij de huisaansluiting (tijdelijk) worden weggehaald. In de wijk komen nieuwe lichtmasten met duurzame ledverlichting.

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp is af. Er zijn enkele aanpassingen gedaan naar aanleiding van opmerkingen van inwoners. Ook het verlichtingsplan is in het ontwerp verwerkt.

Burgemeester Neetstraat

De Burgemeester Neetstraat is geen onderdeel meer van het project Wilhelminastraat en omgeving. De reden is de wens om de verkeersveiligheid te verbeteren in de Burgemeester Neetstraat, de Abelenlaan en de Zijdeweg. De planvorming van de Burgemeester Neetstraat sluit beter aan bij het project Zijdeweg/Abelenlaan. De directe omgeving wordt hier nader over geïnformeerd.

Aandacht voor ophogen kruipruimte

Wij maken u graag attent op problemen die kunnen ontstaan door een verzakte kruipruimte. Net als de bestrating zakt ook de bodem van de kruipruimte. Het komt voor dat er verzakkingen of spoelgaten ontstaan bij gevels van woningen of schuren als aangrenzende straten, achterpaden of tuinen zijn opgehoogd. Dit kan heel gevaarlijk zijn.

Oorzaak en oplossing

De oorzaak is zand dat naar de kruipruimte wordt meegevoerd door bijvoorbeeld hevige regenval. De beste oplossing om dit probleem te verhelpen en daarmee de risico’s op schade en/of valpartijen te verkleinen, is het ophogen van de kruipruimte voordat de ophoging van de buitenruimte plaatsvindt. De eigenaar van de woning is bij een ophoging van de kruipruimte aan zet. Er zijn verschillende bedrijven die dit kunnen uitvoeren. U kunt dit uiteraard ook gecombineerd aanpakken met bijvoorbeeld de directe buren of de gehele rij woningen.

Klimaatmaatregelen

We proberen bij de (her)inrichting van de openbare ruimte zoveel mogelijk rekening te houden met klimaatvriendelijke maatregelen. In dit plan worden de groenvakken zo groot mogelijk gemaakt. Waar mogelijk worden nieuwe groenvakken aangelegd, zodat er meer groen komt.

De parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de Dekkerstraat en De Boezem worden uitgevoerd in een open verharding. Dit zijn kunststof of betonnen tegels met openingen die worden opgevuld met grond en ingezaaid met gras. Regenwater kan zo in de bodem zakken en hoeft niet te worden afgevoerd naar de riolering. Verder wordt de waterpartij achterin de Dekkerstraat verruimd. Tot slot wordt ook de riolering gescheiden aangelegd. Het regenwater wordt niet afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, maar direct afgevoerd naar het oppervlaktewater. Dat scheelt zuivering van schoon regenwater.

Bomen en groen

We vinden bomen en groen erg belangrijk. Voor dit soort projecten is het gebruikelijk dat er een bomenonderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Daaruit is gebleken dat een aantal bomen in slechte conditie is. Ook zijn er bomen die de werkzaamheden niet gaan overleven, omdat er flink wordt opgehoogd. Daarom worden er bomen gekapt. Op de tekening van het Definitief ontwerp ziet u om welke bomen het gaat. Ook kunt u zien waar nieuwe bomen worden aangeplant. Uiteindelijk worden er meer bomen in de straten aangeplant dan dat er weggehaald worden. Het overige groen krijgt waar nodig een flinke opknapbeurt.

Vergroenen van uw tuin

Kijk eens goed rond in uw tuin. Zijn al die tegels wel echt nodig? Hoe kunt u uw tuin eenvoudig en onderhoudsvriendelijk groen maken? Belangrijk is om te kijken wat het beste bij u past. Hoeveel tijd heeft u? Heeft u groene vingers? En waar wilt u de tuin voor gebruiken? Voor tips om zelf aan de slag te gaan, kunt u kijken op steenbreek.nl(externe link).

Logo Steenbreek

Werkzaamheden netbeheerders

De nutsbedrijven, zoals Stedin en Oasen, hebben aangegeven ook werkzaamheden te moeten uitvoeren in de wijk. De omvang hiervan is groot. Zij vervangen namelijk hun hele net. Dit zal vóór de werkzaamheden van de gemeente gaan plaatsvinden. De nieuw aangelegde straten moeten anders weer worden opengebroken en dat is niet wenselijk. De nutsbedrijven starten per 8 januari 2024 met de geplande werkzaamheden.

Planning

Bekijk hier de algemene planning. Deze planning is onder voorbehoud. Voordat de uitvoering in 2024 start, worden bewoners nog uitgebreid geïnformeerd over de werkzaamheden. Ook wordt bekend gemaakt welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren.

 1. Afgerond: Definitief Ontwerp

  Tweede kwartaal 2022

 2. Afgerond: Start uitvoering werkzaamheden nuts

  Januari 2024

 3. Nog te doen: Inloopavond werkzaamheden gemeente

  September 2024

 4. Nog te doen: Start uitvoering werkzaamheden gemeente

  Vierde kwartaal 2024

Contact en informatie

Heeft u vragen over dit project dan kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon. De projectleider is Arjan Blok en de projectmedewerker is Marion Rozendaal.