Afvalinzamelaar Cyclus vraagt alle inwoners van maandag 11 juli tot en met vrijdag 30 september hun minicontainer voor restafval, GFT+E en de PMD-zakken uiterlijk om 6.30 uur op de inzameldag aan te bieden. U mag uw afval vanaf 20.00 uur de dag ervoor aan de weg zetten. De aanbiedtijd voor oud papier en karton dat los aangeboden wordt, blijft ongewijzigd. Dat is nog om 07.30 uur.

Betere arbeidsomstandigheden

Met de tijdelijke wijziging Cyclus creëert betere arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers. Zij kunnen vroeger beginnen en eerder, voor de piek in de hitte, klaar zijn met de inzameling.

Meer informatie

Heeft u vragen over de afvalinzameling of de aanbiedtijden? Kijk dan op de website van Cyclus, de Cyclus afval-app, of neem contact op met de Klantenservice van Cyclus. Dit kan per e-mail via info@cyclusnv.nl of via 0182-547500 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).