Het college van B&W heeft de begroting 2021-2024 aan de gemeenteraad aangeboden. Voor 2021 is het gelukt om de raad een sluitende begroting met een klein overschot aan te bieden. De lastenstijging voor inwoners is zo laag mogelijk gehouden. Wel zijn er zorgen om de toekomst, door de financiële ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de coronacrisis. Wethouder van Financiën Ria Boere vertelt hier meer over in het volgende filmpje.