Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. De rivieren moeten vaker veel water ineens afvoeren en tegelijkertijd daalt de bodem. De dijken worden eens in de zes jaar getoetst. Tijdens een veiligheidstoetsing kregen de Maasdijk en Lekdijk in Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek een onvoldoende. Delen van het tracé zijn niet voldoende stabiel en niet overal hoog genoeg. De rivierdijk moet voor eind 2015 voldoen aan de gestelde veiligheidseisen uit de Waterwet.

Het project

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft op 7 februari 2014 de uitvoering van dijkversterking Krimpen definitief gegund aan GMB Civiel BV. Dit is de uitkomst van de Europese aanbesteding. GMB civiel BV zal de werkzaamheden voor dijkversterking Krimpen uitvoeren namens het hoogheemraadschap. In augustus 2014 is de schop voor het werk de grond in gegaan. Over een lengte van 1,7 kilometer wordt in 6 delen (dijkvakken) in langere of kortere periodes gewerkt aan de versterking van de dijk.

De uitvoering heeft een grote impact op de omgeving; daarom vinden het hoogheemraadschap en GMB het belangrijk de omgeving op de juiste manier en op het juiste moment te betrekken. HHSK zal samen met GMB tijdens de uitvoering sturen op zoveel mogelijk beperking van hinder en overlast voor de omgeving." De filosofie, die tijdens de uitvoering gehanteerd wordt, luidt dan ook: 'We zijn te gast op de dijk en handelen hier naar.'

Het is niet te voorkomen dat er overlast ontstaat voor de omgeving; delen van de dijk zullen afgesloten worden en natuurlijk betekent dat voor direct omwonenden, maar ook voor ondernemers en mensen uit de buurt die over de dijk rijden, dat zij hier hinder van ondervinden.

Het hoogheemraadschap en aannemer GMB zullen hun uiterste best doen om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de werkzaamheden en omleidingen. Met direct omwonenden en bedrijven die binnen een van de dijkvakken liggen, worden persoonlijke afspraken gemaakt om de situatie te bespreken.

Contactgegevens

Actuele informatie over de dijkversterking kunt u vinden op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanagers Monica Melis (hoogheemraadschap HHSK), 06 3177 6557 of Priscilla van der Haar (aannemer GMB), 06-10298528 of een e-mail sturen aan dijkversterkingkrimpen@hhsk.nl.

Uiteraard bent u ook van harte welkom in het informatiecentrum dijkversterking Krimpen aan de Rijsdijk 40  te Krimpen aan de Lek. Elke dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 10.00 tot 15.00 uur en op donderdag is er spreekuur met de omgevingsmanager van 15.00 tot 17.00 uur.