Wilt u iets nieuws bouwen of iets aan een bestaand gebouw veranderen? Dan moet u vooraf nagaan of een omgevingsvergunning nodig is. De gemeente toetst uw bouwplan met behulp van de Nota Ruimtelijke kwaliteit. Bij twijfel legt de gemeente het plan voor aan de commissie ruimtelijke kwaliteit. De commissie geeft onafhankelijk advies. Zij bekijken of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk in strijd is met de Woningwet. 

 

Contact

Ambtelijk secretaris van de commissie ruimtelijke kwaliteit is de mevrouw Marjolein Versluis. Voor het maken van een afspraak kunt u terecht bij team vergunningen van de afdeling RO via: info@krimpenerwaard.nl t.a.v. WABO.

Vergaderingen

De commissie ruimtelijke kwaliteit vergadert iedere week. De agenda’s voor de vergaderingen vindt u een week voor de vergadering op deze website. Op de agenda staat welke aanvragen de commissie behandelt.

Agenda commissie ruimtelijke kwaliteit                

  • Datum: 29 juni 2020
  • Tijd:13.30 uur
  • Locatie: Teams

I.v.m. het coronavirus zijn er geen bezoekers en worden de plannen per mail behandeld.

Adres Omschrijving
1. Schoonhoven, Oude Singel 130 het uitbreiden van de woning aan de achterzijde
2. Schoonhoven, Kerkweg 11 het uitbreiden van een bijgebouw
3. Schoonhoven, Patrijshof 23 het realiseren van een bijgebouw
4.  Krimpen ad Lek, tegenover Molendijk 90 het realiseren van een loopbrug met steiger
5. Stolwijk, Beijerscheweg 14 het realiseren van een bijgebouw t.b.v. mantelzorg
6. Bergambacht, Houtstraat 81 het uitbreiden van de woning op begane grond en eerste verdieping

In het openbare gedeelte van de vergadering worden de aanvragen voor een omgevingsvergunning behandeld die hierboven zijn genoemd. De ingediende vooroverlegplannen staan niet op de agenda. Deze worden in het niet openbare gedeelte van de vergadering behandeld.