Wilt u iets nieuws bouwen of iets aan een bestaand gebouw veranderen? Dan moet u vooraf nagaan of een omgevingsvergunning nodig is. De gemeente toetst uw bouwplan met behulp van de Nota Ruimtelijke kwaliteit. Deze vindt u onderaan deze pagina. Bij twijfel legt de gemeente het plan voor aan de commissie ruimtelijke kwaliteit. De commissie geeft onafhankelijk advies. Zij bekijkt of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk in strijd is met de Woningwet. 

Contact

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 14 0182. Ook kunt u mailen naar Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), via info@krimpenerwaard.nl. Vermeld 'WABO' in het onderwerp van uw e-mail.

Vergaderingen

De commissie ruimtelijke kwaliteit vergadert iedere week. De agenda’s voor de vergaderingen vindt u enkele dagen voor de vergadering op deze pagina. Op de agenda staat welke aanvragen de commissie behandelt. Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0182.

Agenda maandag 27 maart

Plannen

  • Kerkstraat 6a in Haastrecht: et plaatsen van zonnepanelen op het dakvlak
  • West-Vlisterdijk 32 in Vlist: het slopen van een varkensstaal en koeienstal
  • Rembrandtlaan in Stolwijk: het bouwen van 40 appartementen
  • Bovenkerkseweg 25a in Stolwijk: het herbouwen van kantoor/woning naar kantoor beganegrond/woning op verdiepingen