Wilt u iets nieuws bouwen of iets aan een bestaand gebouw veranderen? Dan moet u vooraf nagaan of een omgevingsvergunning nodig is. De gemeente toetst uw bouwplan met behulp van de Nota Ruimtelijke kwaliteit. Deze vindt u onderaan deze pagina. Bij twijfel legt de gemeente het plan voor aan de commissie ruimtelijke kwaliteit. De commissie geeft onafhankelijk advies. Zij bekijken of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk in strijd is met de Woningwet. 

Contact

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 14 0182. Ook kunt u mailen naar Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), via info@krimpenerwaard.nl. Vermeld 'WABO' in het onderwerp van uw e-mail.

Vergaderingen

De commissie ruimtelijke kwaliteit vergadert iedere week. De agenda’s voor de vergaderingen vindt u een week voor de vergadering op deze pagina. Op de agenda staat welke aanvragen de commissie behandelt. Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0182.

Agenda maandag 28 november

Plannen

 • Middelblok 13 in Gouderak: het plaatsen van 4 windwokkels
 • Bovenkerkseweg 92 in Stolwijk: het plaatsen van een kleine windmolen
  Achter Zuidbroek 138e in Bergambacht: het bouwen van een nieuwe woning
 • Bij ’t Vaartland 8 in Stolwijk: het uitbreiden van een kantoorgebouw met een nieuw kantoor
 • Provincialeweg Oost 51 in Haastrecht: het bouwen van een werktuigenberging
 • Nes 29 in Schoonhoven: het realiseren van twee appartementen in een berging
 • IJsseldijk-Noord 274 in Ouderkerk aan den IJssel: het plaatsen van een vervangend bijgebouw, met nieuwe overkapping bij een monument
 • Varkensmarkt 13 in Schoonhoven: het bouwen van een woning
 • Kraanstraat 8 in Haastrecht: het plaatsen van zonnepanelen in een beschermd gezicht
 • Haven 64 in Schoonhoven: het plaatsen van zonnepanelen in een beschermd gezicht