Wilt u iets nieuws bouwen of iets aan een bestaand gebouw veranderen? Dan moet u vooraf nagaan of een omgevingsvergunning nodig is. De gemeente toetst uw bouwplan met behulp van de Nota Ruimtelijke kwaliteit. Deze vindt u onderaan deze pagina. Bij twijfel legt de gemeente het plan voor aan de commissie ruimtelijke kwaliteit. De commissie geeft onafhankelijk advies. Zij bekijkt of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk in strijd is met de Woningwet. 

Contact

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 14 0182. Ook kunt u mailen naar Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), via info@krimpenerwaard.nl. Vermeld 'WABO' in het onderwerp van uw e-mail.

Vergaderingen

De commissie ruimtelijke kwaliteit vergadert iedere week. De agenda’s voor de vergaderingen vindt u enkele dagen voor de vergadering op deze pagina. Op de agenda staat welke aanvragen de commissie behandelt. Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0182.

Agenda maandag 4 december 2023

Plannen

  • Lopikerstraat 20 / Doelenstraat in Schoonhoven: het vervangen en vergroten van een toegangspoort aan de Doelenstraat te Schoonhoven

  • Lopikerweg 50 in Schoonhoven: het vervangen van ramen en aanbrengen van geluidwerende gevelmaatregelen bij een gemeentelijk monument

  • Grote Haven 66 in Haastrech: het plaatsen van zonnepanelen

  • Nabij Provincialeweg Oost 131a in Haastecht: het bouwen van een woning

  • Ijsselgaarde in Ouderkerk aan den IJssel: het bouwen van 31 grondgebonden woningen

  • Hoflaan in Stolwijk: het bouwen van 29 appartementen