Wilt u iets nieuws bouwen of iets aan een bestaand gebouw veranderen? Dan moet u vooraf nagaan of een omgevingsvergunning nodig is. De gemeente toetst uw bouwplan met behulp van de Nota Ruimtelijke kwaliteit. Deze vindt u onderaan deze pagina. Bij twijfel legt de gemeente het plan voor aan de commissie ruimtelijke kwaliteit. De commissie geeft onafhankelijk advies. Zij bekijken of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk in strijd is met de Woningwet. 

Contact

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 14 0182. Ook kunt u mailen naar Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), via info@krimpenerwaard.nl. Vermeld 'WABO' in het onderwerp van uw e-mail.

Vergaderingen

De commissie ruimtelijke kwaliteit vergadert iedere week. De agenda’s voor de vergaderingen vindt u een week voor de vergadering op deze pagina. Op de agenda staat welke aanvragen de commissie behandelt. Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0182.

Agenda maandag 8 augustus

Plannen

 • Lange Stoep 27, Lekkerkerk: het wijzigen van de functie winkel naar wonen en maken van interne aanpassing
 • Bovenberg 75, Bergambacht: het vervangen van toegangsbrug, boenhok, hooiberg en herstel fundering boerderij
 • Koolwijkseweg 19a, Stolwijk: het realiseren van een nieuwe woning t.v.v. de bestaande woning
 • Broeikweg 31a, Schoonhoven: het uitbreiden van een bedrijfshal
 • naast Westeinde 39, Berkenwoude: het bouwen van een woning met berging en in- en uitrit
 • West-Vlisterdijk 64, Vlist: het verbouwen van 2 stallen tot 6 woningen met gezamenlijke berging
 • Schuwacht 5 en 5a, Krimpen aan de Lek: het restaureren en gedeeltelijk herbestemmen van een rijksmonument
 • IJsseldijk-Noord 65, Ouderkerk aan den IJssel: het herbouwen van een stal
 • Koestraat 11, Schoonhoven: het verbouwen / herindelen van een woning
 • Kerkstraat 29, Schoonhoven: het plaatsen van zonnepanelen
 • Havenstraat 96, Schoonhoven: het plaatsen van zonnepanelen
 • Schapenstraat 7, Schoonhoven: Het plan omvat het plaatsen van 8 zonnepanelen.