Hoe zorgen we dat weidevogels in onze veenweiden kunnen broeden, genoeg te eten vinden en hun jongen kunnen grootbrengen? In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard kijken zo’n 13 melkveehouders in onze regio - samen met onderzoekers en adviseurs - hoe op het boerenbedrijf rekening gehouden kan worden met de natuurlijke behoeften van weidevogels. Daarvoor bedenken ze maatregelen die goed werken voor de weidevogel én de boer. Met het weideseizoen voor de deur heten we de weidevogels van harte welkom!

Lang leve de koeienvlaai

Als het om eten gaat, profiteren weidevogels van koeien in de wei. Want koeienvlaaien zijn een broedplaats voor wormen, vliegen en kevers, belangrijk voedsel voor weidevogels en hun kuikens. Ook zorgen koeien in de wei voor verschillende grashoogtes en kuilen in de grond. Perfect voor weidevogelkuikens want zij kunnen makkelijker door zulk gras lopen en schuilen in de kuilen. Koeien in de wei houden ook roofvogels meer op afstand.

Kruidenbuffet

Ook kruiden in het gras zijn aantrekkelijk voor weidevogels omdat kruiden meer en andere insecten aantrekken. Dat levert afwisselender voedsel op voor de kuikens. Als er veel insecten beschikbaar zijn worden de kuikens van weidevogels snel sterk en vliegvlug. Hoe eerder ze zich kunnen redden, hoe groter hun kans op overleven. Kruiden staan bovendien minder dicht op elkaar waardoor een weidevogel of -kuiken er makkelijker doorheen kan lopen. Zo dragen koeien in de wei en kruiden in het gras bij aan meer weidevogels in onze veenweiden.

Op www.proeftuinkrimpenerwaard.nl lees je er meer over, bijvoorbeeld bij de pilots weidebuffet met kruiden en adaptief weiden.