Reconstructie Weidestraat/Pleinstraat 

Binnenkort start aannemer Molenaar Civiel B.V. uit Bergambacht met de uitvoering van bestratingswerkzaamheden in de Weidestraat en Pleinstraat in Bergambacht. Vooruitlopend op de bestratingswerkzaamheden voert Stedin werkzaamheden uit aan de kabels en leidingen (gas en elektra). 

Planning 

De werkzaamheden voor het project zijn opgedeeld in twee werkvakken, waarbij steeds in 2 fasen wordt gewerkt. Binnen de werkvakken worden de bestratingswerkzaamheden gefaseerd uitgevoerd, meestal van kruising naar kruising. Eerst gaat Stedin werkzaamheden uitvoeren aan de kabels en leidingen, aansluitend voert Molenaar Civiel de bestratingswerkzaamheden uit. In onderstaand figuur staan de uitvoeringsperiodes aangegeven. 

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden worden voor het doorgaande verkeer omleidingsroutes ingesteld. Deze worden met verkeersborden aangeven. Zie ook de bijlagen.

De woningen blijven te voet bereikbaar.

De fasering en verkeersmaatregelen worden afgestemd met de hulpdiensten en de ophaaldienst voor het huisvuil. Voor laatste geldt dat de aannemer de bewoners tijdig informeert waar de minicontainers geplaatst kunnen worden om geleegd te worden.

Aannemingsbedrijf A. Molenaar zal de bewoners schriftelijk op de hoogte stellen van de perioden waarbinnen wegvakken voor het verkeer worden afgesloten. Ook worden er tijdig borden door de aannemer geplaatst met een vooraankondiging van een afsluiting.

Contact

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u op de volgende manieren op de hoogte blijven en contact met ons opnemen:
•    Toezichthouder gemeente: Marien van Herk, telefoon 06-22 20 23 86
•    Projectleider gemeente: Jack de Jong, telefoon 14 0182
•    E-mail : openbarewerken@krimpenerwaard.nl