In onze gemeente staan op twee plekken merkloze aanhangers zonder kenteken: in de J.G. Staringhlaan in Gouderak en in de Schuwacht in Krimpen aan de Lek. Deze aanhangers mogen daar niet staan. De gemeente is daarom van plan om bestuursdwang toe te passen. Dat betekent dat de aanhangers, op kosten van de eigenaren, door de gemeente worden weggehaald.

Zeven dagen de tijd om de aanhanger zelf weg te halen

Voordat dit gebeurt, krijgen de eigenaren de tijd om hun aanhanger zelf weg te halen. Daar heeft hij of zij vanaf de datum van deze publicatie zeven dagen de tijd voor. Na deze zeven dagen, haalt de gemeente de aanhangers weg.

Dertien weken de tijd om bezwaar te maken en/of de aanhanger op te halen

De eigenaren van de aanhangers kunnen hun eigendom binnen 13 weken na publicatiedatum van dit bericht ophalen bij de gemeente. Gebeurt dit niet, dan is de aanhanger eigendom van de gemeente. Binnen deze 13 weken mogen de eigenaren ook een reactie geven op het genomen besluit van de gemeente om de aanhanger weg te halen.