Er is veel regen gevallen de afgelopen periode. Door al deze regen komt het slootwater in onze gemeente omhoog. Ook het water in de Lek staat hoog

Wateroverlast

Al dat water uit de sloten kan helaas voor overlast zorgen. Wij werken, samen met het Hoogheemraadschap, heel hard om de overlast zoveel mogelijk te verminderen.

Melding doen

Veel inwoners bellen ons om een melding te maken van het hoge water. We vragen u zoveel mogelijk zelf een melding te doen via onze website. Zo komt uw melding direct bij de afdeling wateroverlast en riolering terecht. Kies bij het doen van de melding voor de hoofdcategorie Riolering en wateroverlast.

Melding doen