De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het vervoer van afvalwater en regenwater. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het grondwater in bewoond gebied. Verder beheert de gemeente verschillende sloten en grachten. De gemeente werkt samen met de waterschappen.

Waterschappen

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterveiligheid. Zij beheren dijken, sluizen, gemalen, stuwen en hoofdwatergangen. Hiermee wordt de waterverdeling voor de landbouw geregeld en wordt het waterpeil op het juiste niveau gehouden. Ook zijn de waterschappen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water van sloten en plassen en zuiveren zij ons afvalwater.

De gemeente Krimpenerwaard valt onder drie waterschappen: