Elke gemeente stelt een Warmtevisie op. Daarin leggen we vast hoe we het aardgasgebruik in de gemeente kunnen verminderen en wat de meest kansrijke alternatieven zijn voor aardgas. De doelstelling om het aardgasgebruik af te bouwen en voor 2050 te beëindigen, komt voort uit het Nationaal Klimaatakkoord en het besluit om te stoppen met de aardgaswinning in Groningen. 

Met uw bedrijf maakt u waarschijnlijk ook gebruik van aardgas, voor het verwarmen van gebouwen of voor het produceren van producten. In eerste instantie kijken we naar mogelijkheden om te besparen op het aardgasgebruik, bijvoorbeeld door te investeren in isolatie, in efficiëntere verwarmingsinstallaties of in energiezuiniger productiemethoden. 
Daarna komen alternatieven voor aardgas aan bod, zoals verwarmen met een warmtepomp of produceren met biogas. Op langere termijn kan mogelijk ook waterstof een rol gaan spelen als vervanger van aardgas. 

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën!

Heeft u ideeën over het verminderen van het aardgasgebruik in uw bedrijf of over alternatieven voor aardgas? Neem dan contact op met Jan-Herman Clevering via telefoonnummer 14 0182.  
U kunt uw ideeën en vragen ook e-mailen naar duurzaam@krimpenerwaard.nl