Wat is het?

U mag niet zomaar de weg, de stoep, een groenstrook of welk gedeelte van publiek terrein dan ook gebruiken voor bijvoorbeeld het plaatsen van een voorwerp. Hiervoor heeft u toestemming van de gemeente nodig.

Voorbeelden van een voorwerp zijn:

  • Een rek met kleding
  • Groente of fruit
  • Een kippengrill
  • Speeltoestel voor kinderen
  • Container of steiger
  • Reclamebord

Voor het plaatsen van een voorwerp moet u ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Aanvragen ontheffing voorwerpen openbare weg

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking betaalt u € 49,45.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de ontheffing voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de weg krijgt. De gemeente kan bepaalde regels verbinden aan de ontheffing. Neem deze goed door, want u moet zich ook hieraan houden.

Wat moet ik doen?

Een ontheffing voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de weg vraagt u aan bij de gemeente. Voeg bij uw aanvraag een duidelijke situatietekening van de locatie met daarop ingetekend de voorwerpen die u gaat plaatsen. Verstuur uw aanvraag uiterlijk 3 weken van tevoren naar bij de gemeente.

Het kan zijn dat u voor het plaatsen van een voorwerp een omgevingsvergunning nodig heeft. Via Omgevingsloket online (externe link)kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt.