Tussen de Tentweg en de Nijverheidsweg te Stolwijk staat op de parkeerplaats een grijze bouwkeet c.q. aanhangwagen zonder kenteken en het merk is ons onbekend. Dit is in strijd met artikel 5.6 lid 1a van de Algemene Plaatselijke Verordening Krimpenerwaard 2018.  De gemeente is voornemens deze overtreding door toepassing van bestuursdwang te laten beëindigen. Voordat wij de aanhanger op kosten van de eigenaar laten verwijderen, stellen wij hem of haar in de gelegenheid de aanhanger zelf binnen zeven dagen na deze bekendmaking te verwijderen en verwijderd te houden. De eigenaar wordt tevens in de gelegenheid gesteld binnen deze termijn een zienswijze in te dienen op dit voorgenomen besluit.

Bouwkeet