Als gemeente zorgen we ervoor dat inwoners een uitkering krijgen als zij hier recht op hebben. De gemeente controleert regelmatig of de juiste mensen het juiste bedrag krijgen. Dit doen we met de gegevens die u heeft doorgegeven. Als die informatie niet klopt, kan het zijn dat u te veel of te weinig geld krijgt.

Welke informatie hebben wij nodig?

Enkele voorbeelden:

  • u gaat aan het werk en u verdient hiermee geld;
  • u krijgt een andere uitkering, bijvoorbeeld WW of pensioen;
  • u krijgt leningen of giften van anderen;
  • er komt iemand bij u wonen;
  • u krijgt een erfenis;
  • u / uw partner / uw kind / Iemand anders die bij u woont, gaat studeren of stopt met studeren.

Maar, er zijn nog veel meer voorbeelden te bedenken. Geef daarom veranderingen in uw persoonlijke of financiële situatie of gezins- en woonsituatie altijd zo snel mogelijk door via het wijzigingsformulier. U kunt dit formulier opvragen bij uw consulent. 

Terugbetalen en fraude

Als u te weinig geld krijgt, dan zorgen we ervoor dat u het bedrag krijgt waar u recht op heeft. Krijgt u te veel geld dan moet u dat altijd terugbetalen. U krijgt dan een waarschuwing of misschien zelfs een boete, omdat u niet de juiste informatie heeft doorgegeven. Dat noemen we fraude. Als wij van een andere organisatie veranderingen of andere informatie over uw situatie krijgen, terwijl u dat eigenlijk aan ons had moeten doorgeven, dan is dat ook fraude. Fraude kan ervoor zorgen dat u niet (meer) van schuldhulpverleningstrajecten gebruik kunt maken.

Voorkom problemen

Twijfelt u of u bepaalde informatie moet doorgeven? Neem dan contact op met uw inkomensconsulent via telefoonnummer 14 0182.