We voeren de voorbereidingen van het project Herinrichting en optimalisatie Veerstoep in Bergambacht uit in nauw overleg met de direct betrokken partijen in de omgeving. De gemeente Krimpenerwaard is samen met advies- en ingenieursbureau RPS begonnen met het ophalen van de eisen en wensen. Met deze gegevens zijn de eerste schetsplannen opgesteld. Deze zijn afgelopen maart tijdens een workshop met de betrokken partijen besproken. Met deze aanpak wordt direct bij de bron informatie opgehaald en vertaald in de schetsplannen. Deze schetsplannen vormen de basis voor het verder uit te werken uitvoeringsontwerp. Deze maand vindt er een tweede consultatieronde met de stakeholders plaats.