Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog is beëindigd. Sindsdien leven we in Nederland in vrijheid. Vanwege dit jubileum zou de Veteranendag in de Krimpenerwaard uitgebreider gevierd worden dan andere jaren. Helaas kan dit niet doorgaan door de geldende coronamaatregelen. Omdat wij ons realiseren hoe waardevol en kostbaar vrijheid is, juist nu onze vrijheid beperkt wordt, is besloten de viering te verplaatsen naar volgend jaar. Op zaterdag 5 juni 2021 hopen we samen met u uitgebreid stil te kunnen staan bij de viering van 76 jaar vrijheid!