Update: 26 november 2020

Dijken beschermen Nederland tegen wateroverlast door overstromingen. Zo beschermt de dijk langs de Hollandsche IJssel de Krimpenerwaard. Om ook in de toekomst het gebied te kunnen beschermen tegen overstromingen moet de dijk versterkt en verhoogd worden. Het versterken en verhogen van de IJsseldijk is het project KIJK: Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard, van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Kijk voor meer informatie over het project KIJK op www.hhsk.nl/kijk. 

Voordat de dijk verhoogd kan worden, worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Dit gaat bijvoorbeeld over het vervangen van kabels en leidingen (gas, water en elektra) en het eventueel aanleggen van nieuwe kabels (glasvezel). Voor de waterveiligheid is het belangrijk dat kabels en leidingen vanuit de dijk naar een tracé buiten de dijk worden verplaatst. Een lekkende leiding kan er namelijk voor zorgen dat de dijk minder stevig wordt. Op deze pagina leest u meer over het project Verleggen kabels en leidingen IJsseldijk Noord.  

De gemeente Krimpenerwaard werkt samen met de nutspartijen om de kabels en leidingen te verleggen tussen Ouderkerk aan den IJssel en de Lageweg. De volgende werkzaamheden maken deel uit van het project: 
•    De riolering wordt vervangen door de gemeente Krimpenerwaard; 
•    De drinkwaterleiding wordt vervangen door drinkwaterbedrijf Oasen; 
•    De gasleiding en de elektriciteitskabels worden vervangen door Stedin; 
•    Er wordt glasvezel aangelegd door de Regionale Kabeltelevisie Midden-Holland (‘Rekam’), zodat Glasdraad Krimpenerwaard de woningen kan aansluiten op het glasvezelnet. 

Bij sommige percelen moet er een zakelijk recht worden gevestigd

De partijen hebben een wettelijke taak en zorgplicht voor een zorgvuldig beheer van hun kabels en leidingen. Om de kabels en leidingen te verleggen en vervangen moet er een zakelijk recht worden gevestigd. Er moet alleen zakelijk recht worden gevestigd voor de hoofdkabels en hoofdleidingen. Voor de huisaansluiting is het vestigen van een zakelijk recht niet nodig. De huisaansluiting is het stuk van de hoofdkabels en -leidingen tot aan de aansluiting op uw woning. 

Een zakelijk recht is het recht dat rust op een zaak

Het vestigen van een zakelijk recht is het maken van afspraken tussen de partijen en u als grondeigenaar. Een zakelijk recht betekent dat de netbeheerders het recht krijgen om in uw perceel de kabels en leidingen in stand te houden en te onderhouden, ook als u in de toekomst geen eigenaar meer bent. Het recht ‘rust’ dan op de onroerende zaak, en niet op de persoon. Met de onroerende zaak wordt uw woning en uw perceel bedoeld. Voor het verlenen van het recht wordt er een vergoeding gegeven. 

Arcadis verzorgt het zakelijk recht

Niet bij alle percelen moet er een zakelijk recht worden gevestigd. Namens de genoemde nutspartijen en de gemeente verzorgt adviesbureau Arcadis Nederland de uitvoering voor het vestigen van het zakelijk recht. Arcadis neemt contact op met de perceeleigenaren bij wie het zakelijk recht gevestigd moet worden. 

Wat is de vervolgplanning?

Het vestigen van het zakelijk recht zal naar verwachting halverwege 2021 worden afgerond. Het definitief ontwerp voor het achterlandtracé zal daarna bekend gemaakt worden en vervolgens wordt er een aannemer gekozen die de werkzaamheden zal gaan uitvoeren. Voordat de werkzaamheden beginnen wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze digitaal plaatsvinden. De werkzaamheden staan nu gepland om begin 2022 te starten. In april 2023 zouden de werkzaamheden afgerond moeten zijn. Nadat de kabels en leidingen vernieuwd zijn, kunnen de werkzaamheden van het project KIJK starten. 

Stel uw vragen via het contactformulier

Wij helpen u graag. Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Contactformulier IJsseldijk Noord

•    Ook zijn wij telefonisch bereikbaar via 14 0182
•    Of stuur een e-mail naar projectijsseldijknoord@krimpenerwaard.nl

De projectleider voor dit project is Wim Rook en de projectmedewerker is Madelon van der Kemp.