Wat is het?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Voor sommige beroepen is een VOG verplicht. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft de verklaring af. Uit de verklaring blijkt dat uw gedrag geen belemmering is om een bepaalde functie uit te oefenen.

Hoe werkt het?

U kunt een VOG online aanvragen of de balie in Stolwijk.

Online aanvragen

U kunt online een VOG aanvragen als de organisatie die de VOG van u wil hebben die mogelijkheid biedt:

  • De organisatie die om de VOG vraagt, zet een aanvraag voor u klaar op de website van Dienst Justis.
  • U krijgt een e-mail van Dienst Justis. Via de link in dat e-mailbericht kunt u de aanvraag afronden.
  • Na betaling neemt Dienst Justis de aanvraag in behandeling. U krijgt schriftelijk bericht over uw VOG.
  • De levertijd is even lang als bij een aanvraag aan de balie: 1 tot 4 weken.

U kunt een VOG alleen online aanvragen als u als werknemer in Nederland staat ingeschreven. Als u in het buitenland woont, is een online aanvraag niet mogelijk. Voor de aanvraag heeft u DigiD, een burgerservicenummer en een e-mailadres nodig. U moet kunnen betalen met iDEAL.

Op het gemeentehuis regelen

Een VOG kunt u ook aanvragen aan de balie in Stolwijk. Dat kan alleen op afspraak. Zonder afspraak kunnen wij u niet helpen.

Afspraak maken

Voor een aanvraag op het gemeentehuis heeft u het volgende nodig:

Aanvraag voor uzelf:

  • volledig ingevuld aanvraagformulier VOG, ondertekend door de organisatie die de VOG van u wil hebben
  • uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

Aanvraag voor iemand anders:

  • schriftelijke machtiging van de persoon voor wie de VOG is. Het machtigingsformulier vindt u onder het kopje Documenten en formulieren.
  • kopie van het legitimatiebewijs van de persoon voor wie de VOG is
  • volledig ingevuld aanvraagformulier VOG
  • uw eigen legitimatiebewijs

Wat kost het?

De VOG kost € 41,35 als u die op het gemeentehuis aanvraagt. U kunt contant of met pin betalen. Een online aanvraag is goedkoper. U betaalt dan met iDeal.

Tips

Gratis VOG voor vrijwilligers

In de gemeente Krimpenerwaard kunnen vrijwilligers die zich inzetten voor welzijnsorganisaties en verenigingen gratis een VOG aanvragen. Kijk eerst op de website Gratis VOG(externe link) of uw organisatie hier een gratis VOG kan aanvragen. Dat is meestal het geval voor organisaties die met kwetsbare doelgroepen werken. Denk aan sportverenigingen of maatschappelijke organisaties.

Kunt u via deze website geen VOG aanvragen? Dan kunt u dat bij de gemeente doen, mits alle voorwaarden(externe link) voor u gelden. De welzijnsorganisatie geeft u als vrijwilliger het aanvraagformulier VOG en vult dit alvast deels in. U levert het volledig ingevulde formulier in bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

Documenten en formulieren