Wat is het?

Een VOG is een bewijs van goed gedrag. Sommige werkgevers vragen hier om. Heeft u een ingevuld aanvraagformulier VOG van uw werkgever gekregen? Maak dan een afspraak om de aanvraag in te dienen aan de balie in Stolwijk.

Afspraak maken voor een verklaring omtrent het gedrag

Meer informatie over het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag is te vinden op de website van het Ministerie van Justitie.

Wat kost het?

Een Verklaring omtrent het gedrag kost € 42,10.

U kunt contant of met pin betalen.

Hoe werkt het?

Voor sommige beroepen is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af. Uit de verklaring blijkt dat uw gedrag geen belemmering is voor het uitoefenen van een bepaalde functie.

Gratis voor vrijwilligers
In de gemeente Krimpenerwaard kunnen vrijwilligers die zich inzetten voor welzijnsorganisaties en verenigingen gratis een VOG aanvragen.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Kijk eerst op de site www.gratisvog.nl of uw organisatie via deze weg een gratis VOG kan aanvragen. Veel organisaties zoals sportverenigingen of maatschappelijke organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen kunnen via deze site een gratis VOG aanvragen. Alleen wanneer dit niet kan kunt u een beroep doen op de gratis VOG via de gemeente.

 • de vrijwilliger werkt voor een door de gemeente gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie en
 • de organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers en
 • de organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en
 • de organisatie is een rechtspersoon en
 • de organisatie heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt en
 • de voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet-of regelgeving gehouden om een verklaring omtrent gedrag aan te vragen en
 • de organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid 

De welzijnsorganisatie geeft het aanvraagformulier VOG aan haar vrijwilliger en vult dit alvast deels in. De vrijwilliger levert het volledig ingevulde formulier in bij de gemeente en maakt hiervoor een afspraak met de gemeente.

Wat moet ik doen?

De gemeente Krimpenerwaard werkt alleen op afspraak. Voor het aanvragen van een VOG bij de gemeente, kunt u een afspraak maken (zie knop bovenaan de pagina).

Wat heb ik nodig?

Bij aanvraag voor uzelf:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG
 • Uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

Bij aanvraag voor iemand anders:

 • Schriftelijke machtiging door degene voor wie de VOG is
 • Kopie van het legitimatiebewijs van degene voor wie de VOG is
 • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG
 • Uw eigen legitimatiebewijs

Tips

Wilt u meer weten?
Meer informatie over de VOG staat op www.justis.nl.

Kunt u niet persoonlijk langskomen?

Als er iets aan de hand is waardoor u niet kunt langskomen, dan kan een medewerker samen met u kijken naar een oplossing. U kunt hierover contact met ons opnemen, telefoonnummer 14 0182.

Contact
Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Bel dan tijdens kantooruren met de gemeente via 14 0182, of maak gebruik van het contactformulier.

Documenten en formulieren