Wat is het?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Voor sommige beroepen is een VOG verplicht. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft de verklaring af. Uit de verklaring blijkt dat uw gedrag geen belemmering is om een bepaalde functie uit te oefenen.

Wat kost het?

De VOG kost € 41,35 als u die aan de balie in Stolwijk aanvraagt. U kunt contant of met pin betalen. Een online aanvraag is goedkoper. U betaalt dan met iDeal.

Hoe werkt het?

U kunt een VOG digitaal of aan de balie in Stolwijk aanvragen.  

Digitaal aanvragen

U kunt online een VOG aanvragen als de organisatie die de VOG van u wil hebben die mogelijkheid biedt. Zo werkt het:

 • De organisatie die om de VOG vraagt, zet een aanvraag voor u klaar op de website van Dienst Justis.
 • U krijgt een e-mail van Dienst Justis. Via de link in dat e-mailbericht kunt u de aanvraag afronden.
 • Na betaling neemt Dienst Justis de aanvraag in behandeling. U krijgt schriftelijk bericht over uw VOG. De levertijd is even lang als bij een aanvraag aan de balie: 1 tot 4 weken.

Online een VOG aanvragen kan alleen als u als werknemer in Nederland staat ingeschreven. Als u in het buitenland woont, is een online aanvraag niet mogelijk. Voor de aanvraag heeft u DigiD, een burgerservicenummer en een e-mailadres nodig. U moet kunnen betalen met iDEAL.

Aanvragen aan de balie

Een VOG kunt u ook aanvragen aan de balie in Stolwijk. Dat kan alleen op afspraak.

Afspraak maken

Zonder afspraak kunnen we u niet helpen. Voor een aanvraag heeft u het volgende nodig:

Bij aanvraag voor uzelf

 • volledig ingevuld aanvraagformulier VOG, ondertekend door de organisatie die de VOG van u wil hebben
 • uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

Bij aanvraag voor iemand anders

 • schriftelijke machtiging van de persoon voor wie de VOG is. Het machtigingsformulier vindt u onder het kopje Documenten en formulieren.
 • kopie van het legitimatiebewijs van de persoon voor wie de VOG is
 • volledig ingevuld aanvraagformulier VOG
 • uw eigen legitimatiebewijs

Gratis VOG voor vrijwilligers

In de gemeente Krimpenerwaard kunnen vrijwilligers die zich inzetten voor welzijnsorganisaties en verenigingen gratis een VOG aanvragen. Kijk eerst op de website Gratis VOG of uw organisatie via die site gratis een VOG kan aanvragen. Veel organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen kunnen via deze website een gratis VOG aanvragen. Denk aan sportverenigingen of maatschappelijke organisaties. Kunt u via deze website geen VOG aanvragen? Dan kunt u dat bij de gemeente doen. Dat kan alleen als alle voorwaarden hieronder voor u gelden:

 • u werkt als vrijwilliger voor een vrijwilligersorganisatie die subsidie krijgt van de gemeente
 • de organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers
 • de organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • de organisatie is een rechtspersoon
 • de organisatie heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt
 • de vrijwilligers die voor de organisatie werken moeten niet al op grond van andere wet- of regelgeving een VOG aanvragen
 • de organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid

De welzijnsorganisatie geeft u als vrijwilliger het aanvraagformulier VOG en vult dit alvast deels in. U levert het volledig ingevulde formulier in bij de gemeente. Maak daarvoor een afspraak met de gemeente.

Tips

Wilt u meer weten?

Meer informatie over de VOG staat op de website van Dienst Justis.

Kunt u niet persoonlijk langskomen?

Als er iets aan de hand is waardoor u niet kunt langskomen, dan kan een medewerker samen met u kijken naar een oplossing. Neem hierover contact met ons op via telefoonnummer 14 0182.

Documenten en formulieren