Verkiezing Europees Parlement

Op donderdag 23 mei kan ook in Krimpenerwaard gestemd worden. U kiest de nieuwe leden voor het Europees Parlement.

logo elke stem telt

Waar kunt u stemmen

Voor het uitbrengen van uw stem voor het Europees Parlement kunt u terecht in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente Krimpenerwaard. Er zijn 31 stembureaus in de gemeente Krimpenerwaard

Iemand anders gaat voor u stemmen = Stemmen bij volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u iemand anders een volmacht geven. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen. Op de achterkant van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Krimpenerwaard woont en ook een stempas heeft ontvangen.

De kiezer die voor u gaat stemmen moet naast het eigen geldig identiteitsbewijs, ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter van het Stembureau laten zien. Het identiteitsdocument mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

U kunt ook machtigen die niet in de gemeente Krimpenerwaard woont. Hiervoor heeft u een formulier nodig, dat u kunt afhalen of aanvragen bij de afdeling KCC of u kunt het formulier downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Niet meer dan twee machtigingen

De kiezer die voor u gaat stemmen moet zelf ook gaan stemmen. De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen. Het afgeven van een machtiging kan tot en met 20 mei 2019.

U wilt stemmen in een andere gemeente = Stemmen met een kiezerspas

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze kiezerspas krijgt u door uw stempas in te leveren op het gemeentehuis. Uw stempas wordt ingenomen en u ontvangt daarvoor in de plaats een kiezerspas. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd voor de Europees Parlementsverkiezing.

Aanvragen kiezerspas

Mondeling

Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur. 

Schriftelijk

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Aanvraag kiezerspas. (hyperlink naar formulier) Het formulier dat u hiervoor nodig heeft, kunt u ook afhalen bij de afdeling KCC. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas stuurt u mee bij de aanvraag, waarna u een kiezerspas ontvangt.

Meer informatie over de verkiezingen

Op het gemeentekantoor in Stolwijk, afdeling Klant Contact Centrum, kunt u alle informatie krijgen over de verkiezingen. Het bezoekadres is: Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk. Het Klant Contact Centrum is geopend op:

  • maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.
  • dinsdag en donderdag van 8:30 uur tot 20.00 uur
  • zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 0182 of per e-mail: verkiezingen@krimpenerwaard.nl

Geldig identiteitsbewijs

Gaat u stemmen, neemt u dan naast uw stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs mee. Bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs Het identiteitsdocument mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. U bent verplicht het te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.

Stempas kwijt

Ook zonder stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Vergeet daarom niet uw stempas(sen) mee te nemen. Bent u een stempas kwijtgeraakt dan kunt u, uiterlijk woensdag 22 mei 2019, tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij het Klant Contact Centrum (KCC).

Als u uw stempas weer terugvindt, dan kunt u daarmee niet meer stemmen.

Documenten